Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Tverrkirkelig kristen virksomhet, basert på Bibelens lære.
Organisasjonsnummer
914842964
Postadresse
c/o Trond Halvorsen Nedre Åsaker vei 13 3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Bølstadveien 2 3430 SPIKKESTAD
E-post
Hjemmeside
http://kfsvaarsol.no