Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Krisehjelp Og Støttearbeid
Formål
Humanitært-Lions Club.
Organisasjonsnummer
984093861
Postadresse
c/o Tron Bye Aspelund 13 3430 SPIKKESTAD
E-post
Mobiltelefon
97562509
Telefon
31 28 28 79
Faks
31 28 28 50