Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
Formål
Lokallaget skal drive et lavterskel aktivitetstilbud for ungdom som er glad i idrett og aktivitet. Lokallaget skal møtes en dag annenhver uke i en hall i Heggedal og drive lettbeint aktivtet. Dette er et åpent tilbud til alle uansett menighetstilknytning, og det er for ungdom i alderen 15 år og oppover.
Organisasjonsnummer
922376158
Forretningsadresse
Heggedalsbakken 8 1389 HEGGEDAL