Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Vokalgruppe.
Organisasjonsnummer
989954490
Postadresse
c/o Ragnar Elverhøi Aukeveien 74 3472 BØDALEN
Forretningsadresse
c/o Solfrid Påsche Bergveien 21 3474 ÅROS
Hjemmeside
http://www.doremix.no
Mobiltelefon
404 01 532