Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
Formål
Leirtilbud i skolens ferier, primært i sommerferien. God informasjonsflyt og at informasjon om tilbudet kommuniseres bredt. Kontakt og samarbeid med lokale aktører som skoler, kommune og frivillige organisasjoner. Søknader om økonomisk støtte fra ideelle og kommersielle aktører, lokalt, regionalt og nasjonalt.
Organisasjonsnummer
926330578
Postadresse
c/o Ringdal/Skjøtskift Asperudåsen 11 1258 OSLO
Forretningsadresse
c/o Strandheim Leirsted Nærsnestangen 48 3478 NÆRSNES
E-post
Hjemmeside
http://www.feriefabrikken.no