Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Gi medlemmene utfordringer og opplæring innen samspill og musikkforståelse, samt utvikle et bedre samhold mellom skolekorpsene i Asker og Bærum.
Organisasjonsnummer
993753440
Postadresse
c/o Jon Halvor Lund Vassbunnveien 64 1388 BORGEN
Forretningsadresse
c/o Sandvika vgs Elias Smiths vei 15 1337 SANDVIKA
E-post
Hjemmeside
http://abuk.no
Mobiltelefon
951 21 692