Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Verne om naturmiljøet og bidra til en bærekraftig utnyttelse av ville vekster.
Organisasjonsnummer
996541320
Forretningsadresse
c/o Elizabeth Sørenssen Søndre Heggum terrasse 5 3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
920 13 242