Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Formålet med Røyken Kulturforum er å fremme kulturelle aktiviteter i nærmiljøet i Røyken kommune. Røyken Kulturforum skal arrangere kulturelle aktiviteter i lokalmiljøet i Røyken kommune med vekt på aktiviteter for barn og ungdom, bidra til samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturaktører og være en aktiv deltager i kulturpolitikken i regionen.
Organisasjonsnummer
913331818
Forretningsadresse
Spikkestadveien 114 3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Øyvind Moen