Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Lions Int. driver frivillig arbeide. Sone 8 er en paraply for 8 Lionsklubber i Asker kommune. Deler ut midler til vanskeligstilte i samfunnet etter søknad. Hjelpearbeid i utlandet, brønnboring, integrering av flyktninger i Asker m.m.
Organisasjonsnummer
919008954
Forretningsadresse
c/o Tove Randi Annexstad Knud Askers vei 18B 1383 ASKER
E-post
Mobiltelefon
905 79 986