Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Velforeningen skal: a) jobbe for å fremme beboernes interesser i lokalsamfunnet. b) fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for beboere nevnt i §1. c) fremme gode nærmiljøtiltak som bedrer livskvaliteten til beboere og de som ferdes i boområdene.
Organisasjonsnummer
923094962
Forretningsadresse
c/o Lars Erik Mørk Gunnaråstoppen 4 3475 SÆTRE
Kontaktperson
Lars Erik Mørk