Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Bedriftsidrettslagets formål er å tilrettelegge for idrett og fysisk utfoldelse gjennom et bredt utvalg aktiviteter for ansatte i Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) sine divisjoner i Asker. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Foreningen har ikke økonomisk erverv til formål.
Organisasjonsnummer
922588384
Forretningsadresse
Drengsrudbekken 12 1383 ASKER