Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Engelsrud Vel har som formål å samle distriktets fastboende personer i arbeidet for å ivareta felles interesser til fremme av de allminnelige veloppgaver. Foreningen skal herunder arbeide for bevaring og bedring av miljømessige forhold av felles intresse for barn og voksne, i samarbeid med myndighet og andre interesserte. Velverds og trivselsmessige tiltak inngår også i foreningens oppgaver.
Organisasjonsnummer
984179251
Postadresse
c/o Hans Knut Liknes Engelsrudlia 8 1385 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.engelsrud-vel.no
Mobiltelefon
957 72 043
Telefon
66 90 59 92