Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Avholde årlig Alpakkafestival og andre aktiviteter som ikke er direkte knyttet til daglig drift av Bergvang Besøksgård.
Organisasjonsnummer
924690984
Forretningsadresse
c/o Monica Storjordet Søndre Borgen 40 1388 BORGEN
E-post