Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Jobbe for å fremme Yarsan og dettes kultur, læring og kulturelle aktiviteter. Skolere barn og ungdom. Musikk, dans og andre aktiviteter.
Organisasjonsnummer
830343652
Forretningsadresse
Olav Brunborgs vei 4 1396 BILLINGSTAD