Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Delta i og fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Røyken sogn og i Den Norske Kirke.
Organisasjonsnummer
920673406
Postadresse
Postboks 14 3431 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
c/o Røyken menighet C.A. Johansens plass 1 3430 SPIKKESTAD