Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Delta i og fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Røyken sogn og i Den Norske Kirke.
Organisasjonsnummer
920673406
Forretningsadresse
c/o Røyken kirkekontor Sogneprest Holsts vei 2 3430 SPIKKESTAD