Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Arnestad Skolekorps har som formål å fremme interesse for utøvelse av musikk og drill blant medlemmene, samt å medvirke til utvikling av sunne interesser, godt vennskap og sosiale ferdigheter. Korpset skal gjennom samarbeid med krets, lokale organisasjoner, skolen mv. fremstå som en betydningsfull miljøskapende faktor i nærmiljøet.
Organisasjonsnummer
883351452
Postadresse
Postboks 29 1393 VOLLEN
Forretningsadresse
Arnestad skole Håkavikveien 49 1390 VOLLEN
Kontaktperson
Stig Leine