Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Kjerneverdiene våre i Husflidslaget er: Kvalitet, tradisjon, nærhet og skaperglede. Disse kjerneverdiene viderefører laget til kommende generasjoner ved å arrangere kurs i forskjellige håndverktradisjoner til barn i skolepliktig alder. Samtidig har laget også ivaretatt det sosiale aspektet. Mange eldre medlemmer deltar på aktivitetssamlinger både på dag- og kveldstid.
Organisasjonsnummer
984487371
Postadresse
c/o Helene Solodden Vognveien 11 3475 SÆTRE
Forretningsadresse
Petterstuløkka 11 3475 SÆTRE
Kontaktperson
Linda Merethe Jegervatn
E-post
Mobiltelefon
930 98 003