Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Hytteveglag. Skal fatte avgjørelser og administrere spørsmål som gjelder vegfelleskapet og den daglige driften av vegen.
Organisasjonsnummer
929686853
Postadresse
c/o Victoria Lea Bølstadenga 9 3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Raudfjellvegen 102 3539 FLÅ