Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Auke vels formål er å fremme medlemmenes interesse i Aukeområdet og virke for stedets forskjønnelse og trivsel. Auke vel opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Auke vels styre kan samarbeide med andre velforeninger i saker av felles interesse, og kan fremme andre vel med samme formål. Auke vel er partipolitisk nøytralt.
Organisasjonsnummer
915876595
Forretningsadresse
c/o Bjørn Hanssen Aukestubben 3 3472 BØDALEN
Kontaktperson
Steinar Backe
E-post
Mobiltelefon
413 22 804