Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Skolekorps.
Organisasjonsnummer
988371270
Postadresse
Postboks 387 1372 ASKER
Forretningsadresse
Borgen ungdomsskole Vardefaret 4 1388 BORGEN
E-post
Hjemmeside
http://www.borgenskolekorps.no