Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Mangfold Og Inkludering
Formål
Sysselsetting og arbeidstrening gjennom kafedrift.
Organisasjonsnummer
920048471
Postadresse
PB 90 1371 ASKER
Forretningsadresse
Borgen innbyggertorg Søndre Borgen 11 1388 BORGEN
Telefon
41 26 50 63