Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Vardåsen Vox Cordis er et kammerkor tilknyttet Vardåsen kirke. Korets ambisjon er å holde en høy musikalsk kvalitet og ønsker å berike musikk- og gudstjenestelivet i menigheten samt synge på arenaer utenfor kirken. Vardåsen kirkes organist er korets dirigent.
Organisasjonsnummer
912491943
Forretningsadresse
Vardåsen Kirke Vardefaret 40 1388 BORGEN
Kontaktperson
Yngvild Stuksrud