Asker Velforbund 100 år

Da Velforbundet ble opprettet var det ikke mange lokale vel, men sakene var mange. Kommunens administrasjon var liten, og behovet for å se sakene i større sammenheng var stort.

Frivillighetens hus Hasselbakken
Asker Velforbund holder til i Hasselbakken Frivillighetens Hus. Foto: Svein-Ivar Fors.

Asker kommune var tidlig ute med å tilby frivillige organisasjoner å få være med i det administrative arbeidet og påvirke beslutningsprosessene. I 1922 ble Asker Velforbund opprettet av kommunen som et bindeledd og et koordinerende organ for informasjon mellom vellene og administrasjonen i kommunen.