Frivillige på sykehuset

Sykehusverter stiller opp for pasienter og pårørende på Bærum Sykehus. Sentralt plassert ved resepsjonen gjør de det enklere å finne fram på et ukjent sted.

Frivillife sykehusverter på Bærum sykehus
Sykehusvertene Astrid Wattne (t.v.) og Ingrid Nybo hjelper pasienter og pårørende å finne fram på Bærum Sykehus. Foto: Bente Stein Mathisen

For mange er det forvirrende å komme inn hovedinngangen på et sykehus og orientere seg. Sykehusvertene demper denne usikkerheten. Ordningen er et samarbeidsprosjekt mellom «Venner av Bærum Sykehus» og sykehuset. Frivillighet og arbeidsliv spiller på lag. Dette er en vinn-vinn situasjon.

To blide sykehusverter

– Som nylig pasient på Bærum sykehus fikk jeg et veldig positivt møte med to blide sykehusverter som viste meg vei til Røntgen, forteller Bente Stein Mathisen fra Asker. – De fortalte at de hadde jobbet som sykehusverter i flere år. De jobber, en dag hver 14. dag fra klokken 10 til 14. Jobben er frivillig, uten lønn. De er fornøyde med gratis lunsj og gratis parkering den dagen de jobber.

Astrid Wattne har vært sykehusvert i 13 år og Ingrid Nybo i 5 år. Både Astrid og Ingrid har tidligere jobbet som sykepleiere på Bærum sykehus. Begge synes det er meningsfullt og fint å ha noe fast å gå til. Og hver 14. dag er ikke så ofte. Hyggelig å treffe tidligere kollegaer og andre kjente som kommer innom sykehuset, sier de.

Tilbakemeldingene fra alle som setter pris på det de gjør, betyr mye.

– Det er en god følelse at det er bruk for deg, sier Astrid og Ingrid.

Trenger flere venner!

– «Venner av Bærum sykehus» ble etablert i 1992. Foreningen jobber for at Bærum sykehus fortsatt skal være i front som et ledende og moderne akuttsykehus.  Arbeidet som gjøres i foreningen er frivillig. Drivkraften er å passe på og være «vaktbikkje» for vårt lokalsykehus. I tillegg samarbeider foreningen med sykehuset om sykehusverter, bidrar med support, ulike velferdstiltak og støtter av og til innkjøp av medisinsk/teknisk utstyr, sier Bente Stein Mathisen, som er nestleder i styret «Venner av Bærum Sykehus».

– Foreningen trenger flere frivillige verter og flere venner av Bærum sykehus. E-post: