Det er gjennom å gi at man får

– Tro og livssyn har ofte et innebygget ethos: at vi har plikt til å bidra i samfunnet, sier kirkesjef og administrativ leder av Asker kirkelige fellesråd John Grimsby.

Frivillig serverer middag
Foto: Bo Mathisen

Den norske kirke er ett av kommunens mer enn 300 registrerte tros- og livssynssamfunn. Kirken har nesten 1000 registrerte frivillige i Asker kommune, engasjert i alt fra barne- og ungdomsarbeid, rehabilitering av kirkebygg til utdeling av mat og omsorg for mennesker som har det vanskelig.

Frivillighet og folkehelse

Frivillig innsats kommer ikke bare den som er mottaker til gode.

– Den som gir får også tilbake opplevelse av mening, å ha verdi, være nyttig og stå i en sammenheng. Frivillighet handler om å kople engasjement og behov. Frivillige får dessuten mye tilbake ved å bidra for andre. Hele den norske modellen, ikke minst i Asker, er tuftet på bærekraftig samskaping mellom kommune, næringsliv og frivillighet, sier Grimsby.

Samarbeid på tvers av tro og livssyn

Koronapandemien har bidratt til å gjøre hverdagen vanskeligere for spesielt utsatte grupper, som Askers bostedsløse og rusavhengige.

Med nye utfordringer kommer også nye løsninger. Tidlig i pandemien leverte hindumenigheten i Slemmestad mat til Varmestua, kirkens cafe og samlingssted for rusavhengige og bostedsløse, to ganger i uka gjennom flere måneder.

I 2022 ble Asker tros- og livssynssamfunn etablert. Forumet er et dialogforum for økt forståelse og kjennskap på tvers av religion og livssyn. Det ble opprettet i tro på at dialog kan bidra til et rausere, rikere og styrket Asker-samfunn.

Åpner gjerne kirkene for flyktninger fra Ukraina

Krigen i Ukraina har tvunget millioner av ukrainere på flukt, og de første ukrainske flyktningene har allerede ankommet Asker. I møte med de som kommer blir samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen viktig.

– Det blir viktig for kirken å lytte til de ukrainske flyktningene selv, om hvilke behov de melder. Vi åpner gjerne kirkene, og vi har medarbeidere som snakker både russisk og ukrainsk, avslutter han, sier Grimsby.

Under en av gudstjenestene sist søndag ble den ukrainske nasjonalsangen spilt i slutten av gudstjenesten. Da reiste uventet en kvinne seg og sang med på nasjonalsangen – på Ukrainsk. Hun hadde ankommet Asker noen dager tidligere.

– Det var en sterk opplevelse, sier Grimsby.

Frivillig deltakelse

Hvis du vil engasjere deg som frivillig i et tros- eller livssynssamfunn finnes det flere muligheter.

Kirken har behov for flere hender på nesten alle områder. Særlig behov har de innen diakoni, gjenbruksbutikken Bra brukt, kirkebyggenes venneforeninger for dugnad og vedlikehold. De trenger også ledere og medledere i barne- og ungdomsarbeid, og frivillige til kirkenes julemarkeder.

Ønsker du å engasjere deg i en av de andre tros- og livssynsorganisasjonene i Asker kommune finner du oversikten her.

Aktuelle linker

Praktisk informasjon fra Asker kommune om krigen i Ukraina

Frivillighet og deltakelse i Asker kommune

Aktivitetskalender for Asker kommune

Asker kirkelige fellesråd - Asker kirkelige fellesråd (kirken.no)

Frivillig arbeid i tros- og livssynsorganisasjoner: Oversikt over medlemmer i Frivillighet Norge

Oppslagstavle for frivillige oppdrag

 


Månedlig hyllest av frivillighet i Asker kommune

Hver måned gjennom Frivillighetens år 2022 hylles ett felt innen frivilligheten i Asker kommune som «månedens frivilligkraft».

«Månedens frivilligkraft», representert av én organisasjon, presenterer den frivillige aktiviteten innen sitt felt i forkant av kommunestyremøtene.

8. mars 2022 holdt Asker kirkelige fellesråd sin presentasjon om kirkelig frivillighet for Asker kommunestyre.