Elever på Nesbru med frivillighet på timeplanen

Koronapandemien har vært en stille tid for mange eldre ved omsorgssentrene våre, men på Nesbru bo- og omsorgssenter er det på vei til å endres.

Lucy har frivillighet på timeplanen.
UNGDOM OG ELDRE: Lucy Nyanza og IB-klassen hennes på Nesbru har satt av tid på timeplanen, og de bruker også av sin fritid for å aktivere beboere på omsorgssenteret med shuffleboard, sang, dans, og mye annet. Elevene har fått opplæring i frivillighet og hvordan de best mulig kan være «aktivitetsvenner» for personer med demens. Foto: Svein-Ivar Fors

Siden tidlig november har en andreklasse ved Nesbru videregående skole fylt Nesbru bo- og omsorgssenter med glede og aktivitet. Den videregående klassen er del av et pilotprosjekt for å utforske hvordan frivillig arbeid kan innlemmes i videregående opplæring.

– Jeg ser at det har stor verdi å delta i frivillig arbeid og tror at videregående elever kan få og gi mange positive opplevelser, forteller initiativtager Sindre Carlsen (20).

Kjempegode tilbakemeldinger

– Foreløpig har prosjektet vært en strålende suksess. De eldre lyser opp når den yngre generasjonen kommer på besøk, smiler Frivillighetskoordinator på senteret, Ingalill Viljugrein.

Lærerne på IB-linjen på Nesbru gleder seg over hvor engasjerte og ivrige elevene har vært allerede fra første besøk, og de har stor tro på at dette prosjektet kan gi mange læringsmuligheter og flere varme hender til Nesbru bo- og omsorgssenter i årene fremover.