Kirken er avhengig av frivillige medarbeidere

Kirken er møteplass for frivillige aktiviteter av mange slag. Og når kirkebyggene trenger litt ekstra omsorg, da stiller hele bygda opp.

Kongsdelene kirke er en av i alt 14 kirker i Asker.
Kongsdelene kirke er en av i alt 14 kirker i Asker. Foto: Svein-Ivar Fors

Mange av kirkens aktiviteter i det daglige er avhengige av frivillige. Korsang, babysang, ungdomsarbeid, middagsservering, språkkafé og turfellesskap er bare et lite utvalg av ukentlige aktiviteter som kan foregå, takket være at lokale krefter stiller opp på dugnad. Men det er mer, mye mer. 

Kirkens feltarbeids bruktbutik
BRA BRUKT: Ove Hansen og Marianne Vedlog Hagstrøm ønsker velkommen til Kirkens feltarbeids bruktbutikk i Asker sentrum. Foto: Vibeke Glosli. Tekst: Aina Skoland 

 

Kirkens Feltarbeid

Kirkens Feltarbeid står bak Varmestua som gir et sted å være, og daglige måltider, for de som av ulike grunner trenger det. Det er også Kirkens Feltarbeid som driver bruktbutikken «Bra Brukt» som nylig flyttet inn i nye lokaler på oversiden av Trekanten. Også her finner du mennesker som ukentlig bidrar med flere timer av egen fritid, til glede for mange som trenger det. 

Kirkene tilhører bygda

Askerkirken drifter også 14 kirkebygg spredt ut over hele kommunen, og der er kirkesjef John Grimsby klar på eierforholdene. 

– Kirkebyggene tilhører soknet, og dermed folket og bygda, påpeker han. 

– Uansett tro eller ikke tro, så har de aller fleste et forhold til sitt lokale kirkebygg. Marte Fjøse, som er prosjektleder i Askerkirken, er enig. 

– Alle kirkene i Asker har venneforeninger eller eiendomsutvalg der lokale stiller opp og legger inn et stort antall dugnadstimer for å ta vare på sin kirke. Det er noe som engasjerer. 

Ny kirkestue på dugnad

Et eksempel på dette er venneforeningen i Hurum middelalderkirke, den vakre kirken som ble oppført en gang på 1100-tallet. 

– Hurum kirke skal gjennomgå høyst nødvendig og omfattende rehabilitering i tiden framover, forteller Grimsby. 

– Dette er et samarbeid mellom Asker kommune, Asker kirkelig fellesråd, menighetsrådet, og venneforeningen. Selve kirkebygget skal stenges i ni måneder i 2022, og derfor har venneforeningen tatt et betydelig ansvar for å få satt i stand og åpnet den tilstøtende kirkestua.

– Her er det seks til åtte svært aktive frivillige som legger ned mengder av arbeid, enten det gjelder å rive gulv, male eller planlegge kjøkken, eller om vi trenger en traktor på kort varsel på en vanlig hverdag. Både denne og de andre venneforeningene ønsker seg flere aktive medlemmer, sier Fjøse.