Asker kulturråd – en viktige paraplyorganisasjon

Svært mange frivillige er engasjert i ulike former for kulturarbeid. Asker kulturråd jobber for at alle disse frivillige skal få oppleve sitt engasjement som strålende opplevelser.

Ordfører med deltakere
– Kulturen kan gjøre Asker til noe mye mer enn en kommune mellom Oslo og Drammen, sa bokhandler Ronnie MAG Larsen fra Tofte da han presenterte Asker kulturråd for Asker kommunestyre tirsdag kveld. Børge Tronrud understreket det hele med sitt flotte saxofonspill. Her ser vi de to styremedlemmene Larsen og Tronrud i Asker kulturråd sammen med ordfører Lene Conradi. Foto: Svein-Ivar Fors

– Alle registrerte organisasjoner som driver med kultur kan være medlem i kulturrådet. Kulturrådet har 84 medlemsorganisasjoner, der mesteparten er frivillige. Dette er organisasjoner som driver med musikk, sang, dans, teater og kunst, forteller daglig leder i Asker kulturråd Erik de Mora.

Viktige funksjoner

Kulturrådet fungerer som høringsinstans for politiske utvalg og er støttespillere for sine medlemsorganisasjoner.

KST Kultur Erik de Mora.jpg 

– Alle som driver frivillighet, gjør det på fritiden. Det er viktig å ha noen personer som jobber på vegne av organisasjonene på dagtid. Vi kan innta et perspektiv som er vanskelig for hver enkelt organisasjon å fremme alene, sier de Mora.

Kulturrådets daglige leder Erik de Mora er ansatt i fulle stilling, finansiert av kommunen. 

– Asker kommune har hatt en framsynt politikk på dette feltet. Det er hensiktsmessig både for frivilligheten og kommunen at paraplyorganisasjoner koordinerer behov og innspill, og har en samlet stemme overfor kommunen. Frivillig arbeid gir mye glede for både deg selv og andre. Vi vil at flere skal oppleve det fellesskapet som er i kultur- og idrettsorganisasjonene i Asker, sier Erik de Mora.

Foto: Vibeke Glosli og Svein-Ivar Fors


Månedlig hyllest av frivillighet i Asker kommune

Hver måned gjennom Frivillighetens år 2022 hylles ett felt innen frivilligheten i Asker kommune som «månedens frivilligkraft».

«Månedens frivilligkraft», representert av én organisasjon, presenterer den frivillige aktiviteten innen sitt felt i forkant av kommunestyremøtene.

KST møte kultur

Tirsdag kveld 15. november 2022 ble Asker kulturråd presentert for Asker kommunestyre av Ronnie MAG Larsen og Børge Tronrud.