Lokalsamfunnsutvalg tar pulsen på lokalmiljøet

Siden kommunesammenslåingen i 2020 har det pågått en forsøksordning med lokalsamfunnsutvalg i Asker.

Leder i Heggedal lokalsamfunnsutvalg
LOKAL BROBYGGER: Tom Brunsell leder Heggedal lokalsamfunnsutvalg.

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for medvirkning fra innbyggere og frivillige foreninger i nærmiljøet.

– Vi skal være brobygger mellom de politiske prosessene og personene i kommunen. Vi skal rett og slett ta pulsen på lokalmiljøet, forteller Tom Brunsell, som leder ett av de tre av utvalgene: Heggedal lokalsamfunnsutvalg. Det er også opprettet lokalsamfunnsutvalg i Slemmestad og Tofte.

Lokalsamfunnsutvalget fungerer som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet, men kan også fremme saker på vegne av lokalsamfunnet. Det skal være lett for innbyggere og frivillige foreninger å engasjere seg, med mulighet for å påvirke politikk.

– Kommunen har store ambisjoner om nærdemokratiske ordninger, forteller Brunsell, som gleder seg til å se følgeforskning fra prosjektet.