Foreldre stiller opp som natteravner

I flere av Askers tettsteder, fra Tofte i sør til Asker sentrum i nord, vandrer foreldre og andre frivillige gatelangs på kvelds- og nattestid. Ofte i helgene, iført gule vester.

Natteravn
RØNNINGEN-RAVNENE Son Pham og Hanne Lesteberg er foreldre til barn på 3. trinn. Øverst i trappen står FAU leder Ståle Botn. Foto: Monica Storjordet

Natteravnene er trygge voksenpersoner som gir av sin tid for å bidra til et tryggere nærmiljø for barn og unge. De snakker med ungdommen, er synlig til stede og hjelper ved behov. Natteravnene er avhengige av de unges tillit og har selvpålagt taushetsplikt, men samarbeider blant annet med politi, kommune og frivillige organisasjoner.

Trygg skolegård på Rønningen

– Skolegården på Rønningen skole skal være en trygg plass for barn på alle trinn, og nå som vi går mot lysere og varmere tider vil skolegården igjen bli en møteplass for mange etter skoletid, sier Ståle Botn, FAU-leder ved Rønningen skole. 

I skolegården har de tidligere opplevd en del bråk og uro på ettermiddags- og kveldstid, og også noe hærverk og forsøpling.  Rønningen FAU satte derfor i gang en «Rønningen-ravn»-ordning etter påske, for å sikre tilstedeværelse av voksne i skolegården på kveldstid, hver dag, også i skolens ferier, men med en pause i fellesferien.

Botn er imponert over foreldrene. Tre foreldre går sammen på hver vakt, og det er klassekontaktene fra hvert trinn som har satt opp vaktordninger. Ravne-gruppene går i 2-3 timer, med litt ulike tidspunkter.

– Vi får nesten utelukkende gode tilbakemeldinger fra foreldrene og er glade for at skolegården på Rønningen er et samlingspunkt også på kveldstid, sier Botn.

– Som FAU-leder og forelder til to gutter på Rønningen skole har jeg stor tro på at tilstedeværelse av trygge voksne vil ha en positiv innvirkning på miljøet i skolegården.