Seniorkino på Tofte samfunnshus

Kinotilbudet på Tofte er et samarbeid mellom Tofte Vel, Bygdekinoen og Asker kommune.

Tofte samfunnshus
Tofte samfunnshus er et ærverdig kulturminne som snart skal pusses opp. Foto: Kari Susanne Fjeldstad

Det er ordinære kinovisninger annen hver onsdag på Tofte samfunnshus.
Tre ganger i halvåret arranger den kulturelle spaserstokken seniorkino og ettermiddagskino her i samarbeid med Hurum frivilligsentral.

T Bilde 1.jpeg

Onsdag 28. september fikk de to frivillige en påskjønnelse for sitt mangeårig engasjement for seniorkinoen.  Fra venstre Aud Jorunn Winsnes (80) og Ingjerd Frisnes (81) til høyre. Damene låser opp og klargjør lokalet for seniorkino på samfunnshuset. De to tar imot publikum og er vertskap/kinovakter under filmvisningene. De sørger for alt det praktiske før, under og etter filmvisningen.

Aud Jorunn Winsnes har hatt ulike oppdrag ved tidligere Filtvet helsetun som ledsager, loddsalg og vaffelsteking. I tillegg til seniorkinoen er hun nå engasjert ved tirsdagstreffen på Hurum bo- og omsorgssenter. Hun sier at «det å være frivillig gir meg mye. Jeg liker å prate med folk. Det er en glede å kunne glede andre»

Ingjerd Frisnes jobbet fra 1964 til 2013 ved Tofte skole frem til hun var 75 år. Hun har i mange år hatt frivillig verv innenfor dametrim, og ulike roller i kirke og menighet. Hun sier at det å være frivillig gir tilhørighet: «Det gir livsglede å vite at man behøves et sted. Det gir en god følelse å være sammen med andre. Jeg elsker å være med mennesker» sier hun.

T Bilde 2.jpeg

Kinomaskinist Ronny Thommasen viser frem de nye maskinene som er blitt utbedret de siste årene. Alt lys og lysutstyr er byttet ut og nytt kinolerret er på plass. Kinomaskinisten leies ut av bygdekinoen til filmvisningene på Tofte.

Tofte samfunnshus

Tofte samfunnshus er et ærverdig kulturminne som snart skal pusses opp.

Siden stumfilmens dager har det vært vist kino på Tofte samfunnshus. Denne ærverdige art Deco- bygningen ble bygget i 1930 på initiativ fra Hurum cellulosefabrikk. I de siste 92 årene har det i tillegg til kinodrift vært fast danseskole her, jevnlige besøk av Riksteateret og Tofte fagforening har hatt sine faste arrangement. Samfunnshuset har vært i kommunens eie siden syttitallet og er i dag en del av Tofte innbyggertorg. I dag er det også kor- og korpsøvelser her, konserter og private arrangement. Mars 2023 skal dette kulturminnet gå gjennom en omfattende antikvarisk renovering. Så da settes alle kulturaktiviteter på pause inntil bygget er ferdigrenovert.

T Bilde 4.jpeg

Hussjef for Tofte Live Solum Ugstad til høyre og til venstre Margrethe Solbrekke (spesialkonsulent/kommunal veileder)- ansvarlig for Hva skjer i Asker.

Live og Margrete brenner for frivilligheten og kulturlivet og er verdsetter samarbeidet med Hurum Frivilligsentral ved Ingjerd Frisnes og Aud Jorunn om møteplassen Seniorkinoen på samfunnshuset

T Bilde 5.jpeg

Hussjefen forteller at den lokale medvirkningsprosessen med renovering av det ærverdige art deco bygget er i gang. Samfunnshusets vennegruppe og lokalsamfunnsutvalget jobber nå tett med prosjektledere og arkitekter slik at bygget vil bli like verdig som den gang det stod nyoppført.

 

T Bilde 6.jpeg

I dag har vi feiret at kommunen og frivilligheten samarbeider om seniorkinoen på Tofte:

Fra venstre bakerst Hilde Solum Ugstad (hussjef Tofte innbyggertorg). I midten Kjersti Smestad (leder Hurum frivilligsentral) til høyre Kari Susanne Fjeldstad (den kulturelle spaserstokken) og første rad: Ingjerd Frisnes (frivillig seniorkinoen) Aud Jorunn Winsnes (frivillig seniorkinoen)