Frivilligsentralene – gode hjelpere for egenorganiserte aktiviteter

– Vi ved frivilligsentralene er over gjennomsnittet engasjerte, sier Tina fra NaKuHel og Hilde fra Borgen Nærmiljøsentral.

Frivilligsentralene i Asker
HUSFOLKET på NaKuHel – frivillige, ansatte og medarbeidere i arbeidspraksis. Foto: NaKuHel Asker

Frivilligsentralene tilbyr inkludering og tilrettelegging for egenorganisert frivillighet. Samskaping og medborgerskap er en viktig del av hverdagen.

– Vi samler folk i nærmiljøene for å skape gode lokalsamfunn. Det gjør vi på litt forskjellige måter, men mye av det vi gjør handler om inkludering og tilrettelegging for møter mellom mennesker. Aktivitetene betyr noe for den som deltar og for den som bidrar. Stikkordene for hva frivillighet gir den enkelte er mange: Glede, inspirasjon, positivitet, omtanke, raushet og overskudd.

Samarbeidsavtale med kommunen

– Frivilligsentralene finner nye og bærekraftige løsninger i samarbeid med kommunen og andre, sier Tina Christophersen fra NaKuHel Asker og Hilde Skogedal fra Borgen Nærmiljøsentral.­

– Frivilligsentralene skiller seg ut fra annen frivillighet ved at vi jobber med egenorganiserte aktiviteter hvor ønsker og behov oppstår hos frivilligheten selv. De fem ikke-kommunale nærmiljøsentralenes samarbeidsavtaler med kommunen er avgjørende for å holde hjulene i gang, for uten tilrettelegging fra noen ansatte utløser vi ikke den frivillige innsatsen. De tre kommunale frivilligsentralene, drives, som tittelen viser til, av kommunen.  

 

Nærmiljø- og frivilligsentralene

Nærmiljø- og frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører, og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Nærmiljø- og frivilligsentralene er lokale møteplasser for lag og foreninger, enkeltmennesker og det offentlige. Nærmiljø- og frivilligsentralene tilbyr inkludering, fellesskap og engasjement, uorganisert frivillighet – bli med på det du har lyst til, når du vil – og muligheter for nye initiativ.

 

Nærmiljøsentralene i Asker

Du finner oss i Vollen, på Klokkarstua, i Heggedal, på Borgen og ved Semsvannet.

NaKuHel 
NaKuHel er en egen stiftelse og en stor møteplass for frivillighet og folkehelse lokalisert ved Semsvannet. Her kan du delta i et mangfold av natur- og kulturaktiviteter eller være med å skape dem selv! 
Semsveien 168, 1384 Asker 
Telefon 66 98 75 50 
E-post:

Borgen nærmiljøsentral 
På Borgen nærmiljøsentral jobber vi med inkludering og fellesskap, kulturutveksling, kobling mellom frivillighet og arbeid, språkkafe og Kafe KIME. Velkommen! 
Kulturhagen, Søndre Borgen 18, 1388 Borgen 
Telefon 477 12 633 
E-post: 

Klokkarstua nærmiljøsentral 
En møteplass for barn og voksne i alle aldre, kulturaktiviteter, BUA Hurum, musikkøving og utleie av lokaler. Mange prosjektbaserte aktiviteter med tilskudd fra kommune og fylkeskommune. Arbeider med å få på plass en inkluderende møteplass der barn og unge står i fokus. Foreningen Kulturhuset Hovtun jobber for å bevare det gamle kommunehuset og er tilknyttet Nærmiljøsentralen. 
Prestegårdsallen 2-4, 3490 Klokkarstua 
Telefon 986 46 079 
E-post: 

Heggedal nærmiljøsentral 
På Heggedal nærmiljøsentral kan du blant annet være med på og oppleve Omattatt Kreativt ombruksverksted, Trans´matorn sykkelpark, post i Heggedal og Heggedalsposten. 
Heggedal Torg 38, 1389 Heggedal 
Telefon 952 73 504 
E-post: 

Vollen nærmiljøsentral 
Vollen nærmiljøsentral er en møteplass for barn og voksne i alle aldre, redesign med Ung kultur, band-øving, bridge og konserter. 
Bruksveien 23, 1390 Vollen 
Telefon: 98 17 63 29
E-post:

 

Asker kommunale frivilligsentraler

De kommunale frivilligsentralene er organisert under Virksomhet innbyggerdialog og frivillighet, og samarbeider med de andre ansatte på innbyggertorgene om felles kunnskap og koordinering av frivillige. De tre sentralene har et koordinerende ansvar for hvert sitt område i kommunen: Asker frivilligsentral (nord), Røyken frivilligsentral (midt) og Hurum frivilligsentral (sør).

Asker frivilligsentral – Hasselbakken 
På Hasselbakken kan du blant annet møte og være med på språk- og leksekafé, internasjonal damedag, rådgiverne for jobb og utdanning, frihjelpen med hjelp innen byråkratiet for flyktninger og innvandrere, kreativt fellesskap, kjøkkenhagegruppe, frivilligtreff, nærtur, pratbar, tacofredag, improvisasjonsteater, uttaletrening med logoped, og mye mer. Velkommen! 
Askerveien 47, 1383 Asker 
Telefon: 94 17 62 61 
E-post:

Røyken frivilligsentral 
På Røyken frivilligsentral har vi tilbud om blant annet filosofisk kafé, stavgangsgrupper, «Ut på tur» med DNT, litteraturgruppe, leksehjelp for fremmedspråklige barn, kulturverter på bo- og omsorgssenter, samt mye mer. Velkommen innom for en prat!
C. A. Johansens plass 1 (Teglen kirke og kultursenter), 3430 Spikkestad 
Telefon: 99 51 74 12 
E-post: 

Hurum frivilligsentral 
Hurum frivilligsentral tilrettelegger for aktiviteter rundt i hele Hurum-området. Du kan bidra inn på kaféer på bo- og omsorgssenter, musikkafé, småbarnstreff, strikkekafé, snekker-/hobbyverksted, språkkafé, «Ut på tur» med DNT, verter på Spaserstokken-arrangementer, tirsdagsklubben (for 5.-7.trinn), og mye mer. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat! 
Nordre Sætrevei 4, 3475 Sætre 
Telefon: 47 78 49 16
E-post:

Les mer HER

 


Månedlig hyllest av frivillighet i Asker kommune

Hver måned gjennom Frivillighetens år 2022 hylles ett felt innen frivilligheten i Asker kommune som «månedens frivilligkraft».

«Månedens frivilligkraft», representert av én organisasjon, presenterer den frivillige aktiviteten innen sitt felt i forkant av kommunestyremøtene.

14. juni 2022 holdt frivillighetssentralene i Asker sin presentasjon om frivillighet for Asker kommunestyre.