Neste generasjon frivillige

I Asker kommune satses det mye på å skape gode ungdomsklubber. Men ungdommen selv må ta ansvar for å fylle dem med innhold.

Salvesen på Radar i Asker sentrum.
ENGASJEMENT: Nicolas Salvesen, leder av UngKultur Asker, gleder seg over aktive og engasjerte ungdommer. Her på ungdomsklubben Radar i Asker sentrum. Foto: Vibeke Glosli

Ungdomsklubbene i Asker skal være trygge møteplasser for ungdom, med voksen tilstedeværelse. Men det er ikke det samme som å sy puter under armene på ungdomsskoleelevene.

– Ungdomsklubbene er åpne arenaer der ungdommen selv må bidra til å skape innhold, forklarer Nicolas Salvesen, som er leder for UngKultur i Asker kommune.

– Ønsker de seg en rockekonsert, Lan eller matlaging, må de selv ta initiativ, planlegge og bidra til gjennomføringen. På denne måten lærer de også mye om organisering og viktigheten av å engasjere seg, i tillegg til at de får ta del i populære aktiviteter, som for eksempel Dungeons and dragons-kvelder. Ofte ender de som har vært aktive i sine lokale ungdomsklubber opp med roller og ansvar i andre lag og organisasjoner senere, så man kan vel si at vi lærer opp neste generasjon av frivillige, smiler Salvesen.

I dag finnes ungdomsklubber eller tilsvarende tilbud på Tofte, Klokkergården, Asker sentrum, Vollen, Heggedal, Borgen, Slemmestad og Holmen, mens Sætre er under planlegging.