Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

UngKultur Asker

UngKultur Asker er kommunens ungdomsavdeling med ansvar for kultur- og fritidstilbud for ungdom i hele Asker.

Bilde av to ungdommer som smiler
Vi har hovedkontor på Radar i Asker kulturhus, og driver tilbud spredt utover hele Asker. UngKultur Asker arrangerer et stort antall ungdomsarrangementer, koordinerer samarbeid og lokal innsats for ungdom, og har ansvar for drift av mange faste ungdomstilbud. Målgruppen er 8. trinn og oppover. Vi har fokus på ungdomsmedvirkning, og et trygt og inkluderende miljø. Alle våre arrangementer er rusfrie. De ansatte har ulik kulturell og sosialfaglig kompetanse.

Til foresatte

UngKultur Asker tilbyr trygge møtesteder for ungdommene utfolde seg. Vi er derfor minimum to voksne på jobb i vanlig åpningstid og mange flere på større arrangementer. De ansatte er der for å hjelpe og assistere ungdommen som er hos oss, eller som jobber frivillig her.

UngKultur Asker holder i hovedsak tilbud for ungdom som går på ungdomsskolen og videregående. Unntaksvis lar vi yngre ungdommer delta på spesielle aktiviteter eller bruke våre lokaler med samtykke fra foreldre.

Våre tilbud er selvfølgelig rusfrie. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil bli avvist ved døren, og dersom de er under 18 år, blir foreldrene kontaktet. Vi som jobber på UngKultur Asker er vant til å omgås ungdom. Ungdom skal få utfolde seg i våre lokaler, men vi setter grenser og er tydelige på hva slags oppførsel vi ønsker i våre lokaler og på våre arrangementer.

For mer informasjon, kontakt

Nicolas Salvesen

Leder UngKultur Asker
Tlf: 66 90 96 41
Mob: 90 56 68 55

Besøksadresse

Radar, Asker kulturhus
Strøket 15A,
1372 Asker

Postadresse

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Våre ungdomsklubber og -tilbud:

Tofte ungdomsklubb

UngKultur Asker driver ungdomsklubben på Tofte for elever på 8. til 10. trinn

Heggedal: Kaliber

I Heggedal driver UngKultur Asker ungdomsklubben Kaliber. Klubben ligger i kjelleren på Hovedgården ungdomsskole.

Sentrum: Radar

Radar er ungdommenes arena i Asker kulturhus. Her tilbys et attraktivt og variert aktivitets- og kulturtilbud.

Holmen: Afterschool

I Holmensonen har UngKultur aktivitetstilbud i samarbeid med Torstad og Landøya ungdomsskoler.

Borgen: Nova

Nova er ungdomsklubben for elever på Borgen ungdomsskole.