Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Siluetter av ungdom
Siluetter av ungdom

Ungkultur Asker er kommunens ungdomsavdeling med ansvar for kultur- og fritidstilbud for ungdom i hele Asker. Du finner ungdomsklubber på flere steder i kommunen vår.

Ungkultur Asker arrangerer et stort antall ungdomsarrangementer, koordinerer samarbeid og lokal innsats for ungdom, og har ansvar for drift av mange faste ungdomstilbud. 

  • Målgruppen er ungdom fra 8. trinn og oppover.
  • Vi har fokus på ungdomsmedvirkning, og et trygt og inkluderende miljø.
  • Alle våre arrangementer er rusfrie.
  • De ansatte har ulik kulturell og sosialfaglig kompetanse.
  • Vi har hovedkontor på Radar i Asker kulturhus, og driver tilbud spredt utover hele Asker. 

Hva er Ungkultur

Er du pårørende til en ungdom eller generelt engasjert og interessert i hvordan vi driver kulturarbeidet for tenåringene i kommunen vår, les mer om Ungkultur i Asker.

Holmen ungdomskafè

I Holmen-sonen har Ungkultur aktivitetstilbud i samarbeid med Landøya ungdomsskole.

Kaliber ungdomsklubb

I Heggedal driver Ungkultur Asker ungdomsklubben Kaliber. Klubben ligger i kjelleren på Hovedgården ungdomsskole.

Nova ungdomsklubb

Nova er ungdomsklubben for elever på Borgen ungdomsskole i regi av Ungkultur Asker.

Radar kafé og scene

Radar kafé og scene er ungdommenes arena i Asker kulturhus, Asker sentrum. Her tilbys et attraktivt og variert aktivitets- og kulturtilbud.

Tofte ungdomsklubb

Ungkultur Asker driver ungdomsklubben på Tofte for elever på 8. til 10. trinn.

Klokkergården ungdomsklubb

Vi har nå åpnet et fast kommunalt kultur- og fritidstilbud for ungdom på Klokkergården i Røyken. Velkommen skal dere være!

For mer informasjon, kontakt

Nicolas Salvesen

Leder UngKultur Asker
Tlf: 66 90 96 41
Mob: 90 56 68 55

Besøksadresse

Radar, Asker kulturhus
Strøket 15A,
1372 Asker

Postadresse

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken