Siluetter av ungdom
Siluetter av ungdom

Hva er Ungkultur Asker?

Ungkultur Asker er kommunens ungdomsavdeling med ansvar for kultur- og fritidstilbud for ungdom i hele Asker. Du finner ungdomsklubber på flere steder i kommunen vår.

Ungkultur Asker arrangerer et stort antall ungdomsarrangementer, koordinerer samarbeid og lokal innsats for ungdom, og har ansvar for drift av mange faste ungdomstilbud. 

  • Målgruppen er ungdom fra 8. trinn og oppover.
  • Vi har fokus på ungdomsmedvirkning, og et trygt og inkluderende miljø.
  • Alle våre arrangementer er rusfrie.
  • De ansatte har ulik kulturell og sosialfaglig kompetanse.
  • Vi har hovedkontor på Radar i Asker kulturhus, og driver tilbud spredt utover hele Asker. 

Slik jobber vi med ungdom

Er du forelder eller foresatt til en ungdom eller generelt engasjert og interessert i hvordan vi driver kulturarbeidet for tenåringene i kommunen vår? Les mer om hvordan vi jobber her.

Hovedinnganger

UngKultur på Holmen

Holmen ungdomsklubb

I Holmen-sonen har Ungkultur aktivitetstilbud på innbyggertorget på Holmensenteret.
UngKultur på Borgen

Nova ungdomsklubb

Nova er ungdomsklubben for elever på Borgen ungdomsskole i regi av Ungkultur Asker.
Inngangspartiet til Radar i Asker sentrum

Radar ungdomsklubb

Radar kafé og scene (ungdomsklubb) er ungdommenes arena i Asker kulturhus, Asker sentrum. Her tilbys et attraktivt og variert aktivitets- og...
UngKultur holder til i Selvikvillaen i Vollen

Vollen ungdomsklubb

Vollen ungdomsklubb har to tilbud for ungdommer i Vollen, Vollen afterschool og Selvikvillaen.
UngKultur i Tofte

Tofte ungdomsklubb

Ungkultur Asker driver ungdomsklubben på Tofte for elever på 8. til 10. trinn.
Fasaden til Klokkergården

Klokkergården ungdomsklubb

Ungkultur Asker huser ulik aktivitet på Klokkergården, tirsdager og torsdager. Tilbudet er for ungdommer som går i 8. - 10. trinn.
Fasaden på Slemmestad ungdomsskole

Slemmestad ungdomsklubb

I Slemmestad er det to tilbud til ungdommen i regi Ungkultur i Asker, Slemmestad afterschool og Slemmestad kulturkafè.
Bilde av Sætre ungdomsklubbutvendig

Sætre ungdomsklubb

I Kulturbanken i Sætre sentrum driver Ungkultur Asker Sætre ungdomsklubb.
Vil du vite om det som skjer hos Ungkultur Asker, følg oss på Facebook.

For mer informasjon, kontakt

Nicolas Salvesen

Leder Ungkultur Asker

Besøksadresse

Radar, Asker kulturhus
Strøket 15A,
1372 Asker

Postadresse

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken