Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ungkultur åpnet for grupper på inntil 10 personer fra og med mandag 3. mai. Velkommen tilbake til oss!

Siluetter av ungdom
Siluetter av ungdom

Ungkultur Asker er kommunens ungdomsavdeling med ansvar for kultur- og fritidstilbud for ungdom i hele Asker. Du finner ungdomsklubber på flere steder i kommunen vår.

Ungkultur Asker arrangerer et stort antall ungdomsarrangementer, koordinerer samarbeid og lokal innsats for ungdom, og har ansvar for drift av mange faste ungdomstilbud. 

  • Målgruppen er ungdom fra 8. trinn og oppover.
  • Vi har fokus på ungdomsmedvirkning, og et trygt og inkluderende miljø.
  • Alle våre arrangementer er rusfrie.
  • De ansatte har ulik kulturell og sosialfaglig kompetanse.
  • Vi har hovedkontor på Radar i Asker kulturhus, og driver tilbud spredt utover hele Asker. 

Hva er Ungkultur

Er du pårørende til en ungdom eller generelt engasjert og interessert i hvordan vi driver kulturarbeidet for tenåringene i kommunen vår, les mer om Ungkultur i Asker.

Kaliber ungdomsklubb

I Heggedal driver Ungkultur Asker ungdomsklubben Kaliber. Klubben ligger i kjelleren på Hovedgården ungdomsskole.

Nova ungdomsklubb

Nova er ungdomsklubben for elever på Borgen ungdomsskole i regi av Ungkultur Asker.

Radar kafé og scene

Radar kafé og scene er ungdommenes arena i Asker kulturhus, Asker sentrum. Her tilbys et attraktivt og variert aktivitets- og kulturtilbud.

Tofte ungdomsklubb

Ungkultur Asker driver ungdomsklubben på Tofte for elever på 8. til 10. trinn.

For mer informasjon, kontakt

Nicolas Salvesen

Leder UngKultur Asker
Tlf: 66 90 96 41
Mob: 90 56 68 55

Besøksadresse

Radar, Asker kulturhus
Strøket 15A,
1372 Asker

Postadresse

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken