Ungkultur i Asker

Er du mor, far eller annen pårørende til en ungdom, kan du lese mer om ungdomsarbeidet i kommunen, møtestedene og hvem vi er som jobber med dette.

Møtesteder med voksne tilstede

Ungkultur Asker tilbyr trygge møtesteder for ungdommene utfolde seg. Vi er derfor minimum to voksne på jobb i vanlig åpningstid og mange flere på større arrangementer. De ansatte er der for å hjelpe og assistere ungdommen som er hos oss, eller som jobber frivillig her.

Målgruppen er ungdomsskoleelever og eldre

Ungkultur Asker holder i hovedsak tilbud for ungdom som går på ungdomsskolen og videregående. Unntaksvis lar vi yngre ungdommer delta på spesielle aktiviteter eller bruke våre lokaler med samtykke fra foreldre.

Rusfrie aktiviteter

Våre tilbud er selvfølgelig rusfrie. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil bli avvist ved døren, og dersom de er under 18 år, blir foreldrene kontaktet. Vi som jobber på Ungkultur Asker er vant til å omgås ungdom. Ungdom skal få utfolde seg i våre lokaler, men vi setter grenser og er tydelige på hva slags oppførsel vi ønsker i våre lokaler og på våre arrangementer.

For mer informasjon, kontakt

Nicolas Salvesen

Leder Ungkultur Asker

Besøksadresse

Radar, Asker kulturhus
Strøket 15A,
1372 Asker

Postadresse

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken