– Vi tar elevene på alvor

Et trygt og inkluderende læringsmiljø er selve grunnmuren for at elevene skal føle tilhørighet og oppleve mestring, ifølge rektor Therese Christensen Fløtre ved Borgen ungdomsskole.

Nærbilde av en dame som står mellom to ungdommer, en gutt og en jente. De lener seg på en rød bukk i gymsalen.  Alle ser i kamera og smiler.
På Borgen ungdomsskole har de fokus på likeverdige relasjoner mellom voksne og barn. Her er rektor Therese Christensen Fløtre mellom Karoline Egeland Bøgh Bekkenes og Ian Nana Owusu-Koduah. Foto: Vibeke Glosli

– Skolen er ikke bare viktig faglig sett, men også sosialt. På Borgen ungdomsskole tar vi elevene på alvor og behandler dem likt, sier rektor Therese Christensen Fløtre.

Hun er opptatt av at elevene skal føle tilhørighet og kjenne at de er glad i skolen sin.

En hyllest til lærerne

– I oppstarten av hvert skoleår har vi fokus på god «innskoling» på alle trinn for å kna klassemiljøene. Vi er opptatt av de voksnes tilstedeværelse, noe vi holder varmt gjennom skoleåret. For at elevene skal føle tilhørighet og oppleve mestring, er et trygt og inkluderende læringsmiljø selve grunnmuren, sier Fløtre.

I fjor ble Borgen ungdomsskole nominert til Dronning Sonjas skolepris. Prisen tildeles annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

– Å bli nominert er en bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Nominasjonen er også en hyllest til våre fantastiske lærere, miljøarbeidere og andre som er involvert i skolemiljøet vårt, sier tiendeklassingen Karoline Egeland Bøgh Bekkenes.

Bygger nettverk rundt elevene

Tiendeklassing Ian Nana Owusu-Koduah, sier at både elever og lærere er gode til å se hverandre.

– Alle er inkluderende og de aller fleste føler at de har noen å være med, sier Ian og legger til at hans inntrykk er at de fleste trives godt på Borgen ungdomsskole.

– Vi har mange aktiviteter på trinnene, som hjelper oss til å utvikle et større og mer robust nettverk. Til jul har vi for eksempel «hemmelig nissevenn». Dessuten har vi en mentorordning, og vi arrangerer fester og andre sosiale ting i starten av året slik at de nye elevene blir kjent med flere, sier Karoline.

Både hun og Ian er klar over at mange unge sliter med å finne sin plass. Begge opplever at forholdene på Borgen ligger til rette for at mange ulike elever skal trives.

En dame går arm i arm med to ungdommer, en gutt og en jente, ute i snøen. De ser på hverandre og smiler.
– De voksne på skolen er opptatt av å etablere en nær og god relasjon til elevene, sier rektor Therese Christensen Fløtre. Foto: Vibeke Glosli

 

De voksne vil bli kjent med elevene

– De voksne på skolen er opptatt av å etablere en nær og god relasjon til elevene. Lærerne føler et felles ansvar for elevene på tvers av klasser – og vi har et team bestående av sosiallærer, rådgiver og miljøarbeidere som også er tett på ungdommene, sier rektoren.

Hun legger til at målet er at de ansatte skal bli kjent med alle elevene, og at ungdommene skal føle seg trygge på de voksne.

– Vi er opptatt av at elevene skal lykkes, at de føler seg sett, forstått og tatt på alvor, sier Fløtre.

Demokratiske verdier

– Vi gir elevene mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Vi ønsker å lytte til det de har å si og å få innspill til hvordan de vil ha det, både faglig og sosialt, sier Fløtre.

Hun er opptatt av at dette innebærer at det også ligger et ansvar hos elevene.

– Vi trenger å være likeverdige partnere i å utvikle gode læringsmiljøer. De voksne legger til rette og rammer inn, og elevene må bidra aktivt slik at alle blir inkludert, sier Fløtre.

Konkrete resultater

Elevundersøkelsene de siste to årene bekrefter at elevene ved Borgen ungdomsskole har høy trivsel og opplever god dialog med de voksne på skolen. Slik har det ikke alltid vært.

– I kjølvannet av dette ser vi også at de faglige resultatene blir bedre. Dette gjelder både nasjonale prøver, standpunktkarakterer og eksamen, sier Fløtre.

 

Tekst: Kjersti Salvesen