Aktive venner

– Anne Berit gir jeg ikke slipp på, ler Arild Andresen og smiler til aktivitetsvennen Anne Berit Nygård. De har møttes nesten hver mandag i fem år, gått mange turer rundt Semsvannet og delt utallige kaffekopper sammen.

En dame og en mann står ved siden av hverandre på en vei. De er godt kledd med vinterklær, og det er snø i bakgrunnen. Begge ser mot kamera og smiler.
– Anne Berit er den snilleste dama i Asker, jeg er så glad for å ha fått henne som aktivitetsvenn, smiler Arild Andersen takknemlig. Foto: Heidi Dokter

 – Anne Berit er så hyggelig å ha med å gjøre og jeg hadde ikke klart meg uten henne, konstaterer Arild Andersen.  Pensjonisten Anne Berit Nygård er aktivitetsvenn i Asker kommune, og jobber frivillig for å gi personer med demens og ensomme en bedre hverdag.

Det er en økende andel personer med demens i befolkningen som blir boende hjemme lenger, og man har sett at det er et behov blant demensrammede for å komme seg ut på en aktivitet.

– Mange klarer seg godt hjemme, men sliter med å opprettholde aktivitet. Det man gjorde før, kan være vanskelig å opprettholde med en demensdiagnose. Det er lettere å gjøre ting sammen med noen, forklarer rådgiver for frivillighet i Asker kommune, Birgithe Anfinsen Gjesdahl.

Felles interesser

Aktivitetsvenn er et konsept utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen og driftes av kommunene. Frivillige får et gratis sekstimerskurs for å bli best mulig rustet til å samhandle med demensrammede. Etter kurset inngår man en avtale om å bli aktivitetsvenn, og man blir koblet med en som har samme interesser for å kunne delta på felles aktiviteter.

– Det er vinn-vinn. Man gjør noe meningsfullt, kommer seg ut på noe man liker og gjør samtidig en forskjell for en annen person, poengterer Gjesdahl.

Ordningen er veldig fleksibel, og man avtaler seg imellom når det passer å treffes. Man må møtes minst to ganger i måneden og man beregner cirka to timer hver gang. Målet er at samværet skal være givende og trygt for begge parter.  

– Dette skal være en enkel og hyggelig greie å gjøre og man gjør et samfunnsmessig viktig bidrag. Vi må bry oss om hverandre, fremhever Gjesdahl.

– Snilleste dama i Asker

Da Anne Berit Nygårds mor fikk en demensdiagnose, meldte hun seg på et demenskurs i regi av Asker kommune. Etter å ha fullført kurset ble hun koblet med askerbøringen Arild Andresen. Begge hadde vært gjennom kreftbehandling og trengte å komme seg ut. Arild vokste opp like ved Semsvannet, så det var naturlig å møtes for å gå turer her.

– Jeg får høre mange historier fra gamle dager fra området rundt her. Vi møtes ofte på Smia kafé, for her kjenner Arild mange, og det er hyggelig for ham å prate, forteller Anne Berit.

Og det er ingen tvil om at de to vennene hygger seg i hverandres selskap, for latteren sitter løst.

– Arild har blomstret etter at vi kom i kontakt. Han sa nesten ikke et ord de to første årene, så det er som natt og dag, forteller Anne Berit.

Han har nå lett for å komme i kontakt med mennesker og kjenner de fleste som kommer inn døra på Smia. Og Arild får ikke fullrost aktivitetsvennen sin nok.  

– Anne Berit er den snilleste dama i Asker, jeg er så glad for å ha fått henne, smiler han takknemlig.

En dame og en mann sitter på hver sin side av et bord, med hver sin kaffekopp. I bakgrunnen brenner det i peisen.
Anne Berit og Arild møtes ofte på Smia kafé. Foto: Heidi Dokter

 


Aktivitetsvenn

Det kreves ingen forkunnskaper eller egenskaper for å bli aktivitetsvenn. Man melder sin interesse til kommunen og får tilbud om et gratis kurs. Etter kurset får man tildelt en venn ut fra felles interesser. Man er sammen så ofte man ønsker, men minst to ganger i måneden.

Høres dette ut som noe for deg?
Kontakt Birgithe Gjesdahl på eller mobilnummer 94 01 27 06.

Tekst: Lisa Vilbo