– Asker tok imot oss med åpne armer

– Vi satte stor pris på måten kommunen tok imot oss da vi ønsket å flytte fra Hokksund til Asker, sier Anders Sten Nessem i Bergans of Norway.

Næringslivfolk på eb benk
Vi har godt med ledig areal, både til kontor¬arbeidsplasser, men også til bedrifter som trenger plass til lager og produksjon, sier nærings¬sjef Asbjørn Flo (i midten), her sammen med Anders Sten Nes-sem (t.v.) fra Bergans og nærings¬konsulent Morten Bastrup. Foto: Tore Shetelig

Anders Sten Nessem er kommunikasjonssjef i Bergans, som har cirka 200 ansatte. 90 av dem oppholder seg i nye lokaler i Hagaløkk­veien 13, rett ved jernbanesta­sjonen.

– Hvorfor kastet dere øynene på nettopp Asker som sted for nytt hovedkontor?

– Vi så først på alternativer i Lier og Drammen, men de tilfredsstilte ikke våre krav. Så dukket det opp en mulighet i Asker, som hadde det vi så etter, blant annet nærheten til kollektivtrafikken.

Vi er opptatt av miljø. Når både buss og tog er så nær, ble dette utslagsgivende – kombinert med hyppige avganger. Tilgjengeligheten er veldig god, siden vi ligger kun to minutters gange fra jernbanestasjonen.

– Asker er et veldig attraktivt og sentralt sted å være. Ikke minst med tanke på rekruttering av nye medarbeidere. Vi har et ønske om å være nærmere fagmiljøene.

Nessem nevner noe annet som har vært veldig positivt med flyttingen, særlig fordi Bergans ville utvide lokalene de leier av Holtefjell Eiendom med 500 kvadratmeter.  

– Det var den utrolig gode måten som folkene i kommunen tok oss imot på. Alt fra næringssjef til avdelingen for plan og bygg og ordfører Lene Conradi.

Positiviteten og viljen til å legge til rette for oss, var der hele tiden. Det har vært en sann fornøyelse for oss. Terskelen var lav for å ta kontakt – hvis vi lurte på noe gjennom planleggings-prosessen. Da glir alt så mye lettere.

 

Samarbeid med lokale aktører

Bergans har innledet dialog med flere lokale næringsaktører.

– Vi har hatt gode møter og samtaler med Asker Produkt, som gir mennesker med spesielle behov god tilpasset fagopplæring og arbeidsinkludering og med Sisters in Business. Det er en virksomhet som sysselsetter innvandrerkvinner.

– Ellers er vi ekstremt opptatt av å få folk ut på tur. Selskapet er turpartner til Den Norske Turistforening. Dermed er det naturlig og veldig hyggelig at Asker Turlag sitter i lokalene våre. Vi støtter opp om alt som har med tur- og friluftsliv å gjøre, sier kommunikasjonssjefen.

Administrasjonen holder til i annen- og tredje etasje. I første etasje er det lager og en systue, som utfører reparasjoner – pluss flere store, lyse showroom. Det skal også innredes et museum. Bygget har fått flotte glassfasader, som slipper inn mye lys i de trivelige lokalene. 

Mange kompetente folk

Asbjørn Flo er næringssjef i kommunen.

– Hva er fordelene med å etablere seg i Asker for bedrifter?

– Vi har en høyt utdannet befolkning. Derfor kan vi tilby bedriftene mange kompetente folk. Dette er mennesker som setter stor pris på å ha kort vei til jobben.

Ellers er det viktig at Asker er et trafikknutepunkt – med tanke på de arbeidstakerne som ikke bor her. Da er det avgjørende at kollektivtilbudet er så godt som det er.

– Andre fordeler for bedrifter som vil flytte til Asker?

– Vi har veldig bra med ledig areal. Både til kontorarbeidsplasser og til bedrifter som trenger plass til lager og produksjon. Etter kommunesammenslåingen, fikk vi tilgang til godt med plass i både Røyken og Hurum.

Flo sier at Asker sentrum passer godt til kontorarbeidsplasser. Ferd Eiendom skal bygge 22 000 kvadratmeter kontorarealer på Maxbo-tomta. Her skal Asker Green Hub inn med grønne arbeidsplasser og vekt på utvikling av nye energiformer.

6 000 nye boenheter

Flo trekker også fram at det er en stor fordel at det skjer så mye boligutbygging.

– På Høn-Landås kommer det mellom 2 000 og 2 500 leiligheter og tomannsboliger. I Slemmestad kommer det 1 400 boliger på Vaterland. På Rortunet kommer det leiligheter på toppen av nybygget.

I Sætre bygges det leiligheter helt ned mot fjorden, og på vestre Billingstadsletta kommer det over 2.000 boliger på ABB-tomta.

– Dessuten er det spennende boligplaner på det jeg vil kalle selve indrefileten, det gamle sykehusområdet på Dikemark. Det er et fantastisk vakkert område, med tre vann som henger sammen: Verkensvannet, Ulvenvannet og Nordvannet. Alpinbakken i Vardåsen og naturen i Kjekstadmarka er to trekkplastre til – i umiddelbar nærhet. Dikemark ligger litt lenger fram i tid enn de andre, sier næringssjefen.

Effektivt tospann

Morten Bastrup er næringskonsulent i kommunen. Han hadde sammen med ordføreren god kontakt da Bergans hadde bestemt seg for å komme til Asker. Så kom Asbjørn Flo som ny næringssjef ved nyttårstider. Flo hadde samme jobb i Røyken kommune. Nå utgjør de et effektivt tospann.

– Vi er veldig glade for de 90 ekstra arbeidsplassene som Bergans gir Asker.  I hele 2019 fikk vi 70 nye arbeidsplasser, så denne tilveksten monner godt på årets statistikk. Så mange nye arbeidsplasser gir ekstra puls til kommunens næringsliv, og ekstra inntekter. Særlig gledelig er dette, fordi det jo er en hard regional konkurranse om å få bedrifter til å etablere seg, sier Morten Bastrup.