Innblikk i en helsesykepleiers hverdag

Fellesnevneren for de 80 helsesykepleierne i Asker kommune er et varmt hjerte og et godt blikk.

Bilde av helsesykepleier
Helsesykepleier Anne Kjos Bakke ved Spikkestad barneskole erfarer at hun har mye tillit og synes selv at hun har en takknemlig jobb.

Kort fortalt

– Helsesykepleierne i Asker kommune er helt uvurderlige, sier virksomhetsleder for barne- og familietjenesten Nina Nordgaard.

Tilhørighet er viktig

– En stor del av jobben vår handler om psykisk helse. Det å være nysgjerrig, spørre mer, gjøre en innsats for at de rundt deg skal føle seg sett og og hørt – og å skape en følelse av tilhørighet, er viktig i min jobb, sier helsesykepleier Anne Kjos Bakke ved Spikkestad barneskole.

Noen ganger trenger hun ikke si så mye. Ofte holder det å lytte til elever eller foreldre – og å anerkjenne følelsene deres, ifølge Bakke.
En institusjon i seg selv

– På mange måter er en helsesykepleier en institusjon i seg selv. Det er et godt innarbeidet begrep. «Alle» kjenner en helsesykepleier, og mange har en grunnleggende tillit til profesjonen, sier Nordgaard.

En institusjon i seg selv

– På mange måter er en helsesykepleier en institusjon i seg selv. Det er et godt innarbeidet begrep. «Alle» kjenner en helsesykepleier, og mange har en grunnleggende tillit til profesjonen, sier Nordgaard. Hun forteller at  helsesykepleiere kommer i kontakt med hele barne- og ungdomspopulasjonen.

De har minimum fireårig høyskoleutdanning,  som innbefatter kompetanse om fysisk, psykisk og seksuell helse og rus, og er eksperter på helsefremmende- og forebyggende arbeid. 

Til å stole på

– Vi har en variert hverdag, og dét liker jeg! Nå er jeg i gang med en gruppe for barn med to hjem. Noen har lang erfaring med å ha to hjem, mens det for andre er helt nytt. Vi møtes én gang i uken – og erfaringsutvekslingen mellom barna gir dem mye, sier Bakke, som for tiden også har helsesamtaler med alle førsteklassingene og deres foreldre.

– Vi vil at de nye elevene skal vite hvem helsesykepleierne er, hvor vi holder til og at de kan stole på oss, sier hun.

– Barna forventer at vi er til å stole på. Mens lærerne skal gjennom pensum og må ha fokus på å holde ro og orden, kan vi møte barna der de er i livene sine.

Når elevene kommer til oss, trenger de ikke å prestere. De er ikke bundet av noe og kan snakke om akkurat det de vil, sier hun.   

Stor spennvidde

Nordgaard forteller at helsesykepleierne i Asker kommune har stor spennvidde i arbeidet sitt.

– Helsesykepleiere møter foreldre – og barn og ungdom opptil 23 år.

De jobber både universelt og individuelt, og på mange arenaer. De representerer noe nøytralt og ufarlig, hit kan man komme uavhengig av kulturelle og sosioøkonomiske forhold. Helsesykepleiere kan mye om mange ting.

- Tilbudet har lav terskel, friskhetsfokus og vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid, samtidig som helsesykepleierne følger opp mange som har det vanskelig, sier Nina Nordgaard.

Helsesykepleier
Helsesykepleier Anne Kjos Bakke og virksomhetsleder Nina Nordgaard jobber til beste for foreldre – og barn og ungdom opptil 23 år.