Fra rådhus til barne- og familiehus

Gamle Røyken rådhus har fått en ny og viktig rolle som barne- og familiehus for sørkommunen.

Det tidligere rådhuset i Røyken har blitt barne- og familiehus.
Det tidligere rådhuset i Røyken har blitt barne- og familiehus. Foto: Torbjørn Tandberg.

I juni flyttet fire virksomheter innen oppvekstsektoren fra gamle Røyken og Hurum inn i gamle Røyken rådhus. Hver virksomhet har med det to minst to avdelinger – en i sør og en i nord.

– Jeg er stolt over at vi har fått overta rådhuset, at det ikke ble delt opp i mange ulike virksomheter. Samarbeidet i rådhuset er godt i gang, sier kommunalsjef for barn, familie og inkludering, Helga Tharaldsen.

Bedre tjenester for barn, ungdom og foreldre

Fordelene ved å samle tjenestene på ett sted er mange for både brukere og ansatte.

– Når flere kompetanseområder jobber sammen om barnets beste, blir resultatet bra. Vi kan få til et sømløst samarbeid med felles rutiner og retningslinjer, og brukerne kan enklere bevege seg mellom virksomhetene, påpeker Tharaldsen.

Tverrfaglighet og samhandling med barn, ungdommer, foreldre, skoler og barnehager er avgjørende for å lykkes.

– Hele oppvekstfagfeltet må henge sammen som et lag om barnet. Vi har i mange år vært foregangskommuner på dette feltet, og jeg håper det vil føre til en stadig bedre tjenester for barn, ungdom og foreldre.

Virksomhetene på Midtbygda

  • Barne- og familietjenestens mottakstelefon er åpen og betjent mandag-fredag kl. 8.00-15.30. Telefon sone nord: 66 76 85 50. Telefon sone sør: 948 35 674. 
  • Barneverntjenesten er åpen og betjent på telefon mandag-fredag kl. 8.00-15.30. Telefon: 66 90 97 00.
  • Barnevernvakten i Asker og Bærum er åpen hele døgnet. Telefon: 67 50 47 70.
  • Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn. Sone nord: 90982459 Sone sør: 40226304  
  • Pedagogisk-Psykologisk tjeneste - Sone nord: 47783595 og sone sør: 41747425
MidtbygdaBFT_bunnbilde
Fire virksomheter innen oppvekst er samlet under ett tak for å gi barn, ungdom og familier hjelp til å mestre livet – gjennom et sømløst tverrfaglig samarbeid. Foto: Torbjørn Tandberg.