Innbyggertorgene tar form

Tre innbyggertorg går nå inn i siste byggefase, og i Heggdal skal innbyggertorget inn i nye lokaler.

Kort fortalt

Tre innbyggertorg går nå inn i siste byggefase, og allerede i første kvartal neste år skal både innbyggertorget i Sætre og Slemmestad åpne sine dører for spente innbyggere, samarbeidspartnere og ansatte. I tillegg skal innbyggertorget i Heggedal flytte inn i splitter nye lokaler i Heggedal sentrum.

– Vi gleder oss veldig til å åpne dørene i 2021, og håper at Askers innbyggere vil få glede av disse tre nye arenaene, sier fungerende virksomhetsleder Valeria Nicholson.

Sterk lokal tilhørighet

For Asker kommune er det viktig å skape attraktive, inkluderende og levende møteplasser i hele den nye kommunen. På innbyggertorgene kan innbyggere, lag og foreninger, lokalt næringsliv og kommunen sammen skape aktiviteter og tilbud til glede og nytte for lokalmiljøet. Samtidig har kommunen høye ambisjoner om å gjøre innbyggertorgene til viktige arenaer for medvirkning og nærdemokrati.

– Innbyggerne er helt sentrale i utformingen av disse møteplassene. Visjonen vår er at lokalmiljøet fyller huset med aktivitet sammen med kommunens ansatte. Tilbudet vil med andre ord formes av innbyggernes og lokale aktørers initiativ, ønsker og behov, og vil derfor kunne variere fra innbyggertorg til innbyggertorg, forklarer Nicholson. 

Tre nye innbyggertorg i 2021

Fra før har Asker kommune seks innbyggertorg i drift. På Tofte er det etablert et prosjektkontor der innbyggerservice holder til. I tillegg disponerer innbyggertorget Tofte samfunnshus og S3 Ungdommens kulturhus. Innbyggertorget på Borgen er godt etablert og har vært en levende møteplass drevet i samarbeid med lokale aktører og ildsjeler siden 2018. Holmen innbyggertorg, tidligere Holmen seniorsenter, er også åpent for publikum og skal utvides til å kunne romme enda flere aktiviteter og tilbud. Innbyggertorget i Heggedal er i midlertidige lokaler og skal flytte inn i nye lokaler tidlig i 2021. På Spikkestad finner man innbyggerservice og Røyken frivilligsentral lokalisert på Teglen inntil videre. Arbeidet med å finne supplerende lokaler er igangsatt. Innbyggertorget i Asker er i Asker Kulturhus.

Disse innbyggertorgene åpner neste år

Heggedal

I Heggedal bygges det en møteplass på 2 000 kvadratmeter i sentrum. Her blir det innbyggerservice, bibliotek, kafe, kulturscene og lokaler til kulturformidling, aktiviteter og møtevirksomhet. Det nye innbyggertorget åpner tidlig i 2021.   

Slemmestad

Slemmestad innbyggertorg skal i første fase være i midlertidige lokaler i påvente av utbyggingen på Vaterland. Det midlertidige innbyggertorget blir på ca. 1 500 kvadratmeter og vil bl.a. huse bibliotek, innbyggerservice og lokaler til kulturformidling, aktiviteter og møtevirksomhet. Asker kulturskole vil holde noe av sin undervisning her. Innbyggertorget åpner dørene tidlig i 2021.

Sætre

Innbyggertorget i Sætre åpner dørene i løpet av første kvartal 2021 i det som tidligere var rådhuset i Hurum. Innbyggertorget vil dermed ligge sentralt lokalisert og vil huse innbyggerservice, bibliotek og lokaler til kulturformidling, aktiviteter og møtevirksomhet.

Fra Heggedal innbyggertorg
Valeria Nicholson fra innbyggertorgene, Per Sletaune fra Heggedal nærmil­jøsentral, Jon Esteban Furøy fra Heggedal bibliotek og Jan Erik Smedhaugen fra Kulturhuset inspiserer nybygget. Foto: privat.