Flotte, nye mellomrom på Risenga

Mange utfordringer og muligheter kommer til syne når enhetlige, pene og funksjonelle uteområder skal utformes mellom de nye byggene på Risenga.

Illustrasjonsbilde av planlagt hockeyhall

Kort fortalt

Risenga får ny ishall, nye skoler og idrettshaller. Det som vil berøre de fleste av oss er likevel uteområdene – mellomrommene.

 

Risenga vil etter hvert se annerledes ut enn i dag. Mange utfordringer og muligheter kommer til syne når enhetlige, pene og funksjonelle uteområder skal utformes mellom de nye byggene.

Mellomromprosjektet

– Vi har lagt en plan for å sikre et helhetlig uttrykk i området, slik at det skal bli egnet til lek, læring og uorganisert aktivitet, forteller Henrik Andreas Borgnes Pfeiffer. Han er prosjektleder i plan- og bygningsavdelingen i kommunen, med ansvar for det som beskrivende nok blir kalt for «Mellomromprosjektet».

– Vår oppgave er å komme med innspill til utformingen av uteområdene overfor utbyggerne. Vi jobber også med de kommunale områdene mellom bygningene og med adkomstveiene. Alle de nye bygningene gir oss mye å ta tak i, og vi ser for oss mange gode mellomrom – torg og utesoner.

Langtidsplanlegging

Pfeiffer forklarer at Mellomromprosjektet er et prosjekt som egner seg godt til å bli til underveis.
– I én fase kan vi legger nøkterne planer, med tanke på kommunens økonomi – men senere kan vi komme opp med nye og mer omfattende planer. Vi ønsker å legge til rette for medvirkning og samskaping ved å involvere naboer og brukere i planleggingen av deler av området, og slike prosesser tar tid.

Trygt og tilgjengelig

Om en tid vil uteområdene på Risenga være preget av grønne lunger til fri aktivitet, møteplasser med ulike sittesoner, sykkelparkeringer og alt som hører til – men det betyr ikke at byggingen i mellomtiden foregår i et vakuum.

– Risenga hadde 1,3 millioner besøk i fjor. Det er viktig å sørge for at området er både trygt og tilgjengelig, også i byggeperioden. Gjennom et annet prosjekt, Koordineringsprosjektet, jobbes det med midlertidige ordninger, som alternative gangveier og parkeringsplasser.

Ved å holde oss til planen for å sikre et helhetlig uttrykk kan vi på sikt for eksempel vurdere å la en midlertidig gangvei bli permanent, eller vi kan bruke skilter og belysning videre ved å flytte litt på dem.

Visjon for "Mellomrom på Risenga"

Asker kommunes visjon for fremtidens uteområder på Risenga ser slik ut:

  • Risenga skal være et møtested som inviterer til lek og læring. Området skal inspirere til aktivitet og god folkehelse gjennom et mangfold av muligheter og opplevelser, for alle generasjoner og nivåer.
  • På Risenga er den største utfordringen at ulike prosesser skjer raskt og parallelt. Asker ønsker å utvikle gode metoder og løsninger gjennom effektive samskapings- og medvirkningsprosesser med bærekraftsmålene som utgangspunkt.