Verdens første plussenergi-omsorgsbygg

Hurum helsehus blir oppført som et "FutureBuilt plusshus", og skal produsere mer energi enn det forbruker.

Fra et beboerrom i Hurum helsehus
Fra et av beboerrommene, som har hyggelig og smart innredning (Illustrasjon: Prodecon).

Kort fortalt

Det nye helsehuset skal inneholde fem avdelinger med totalt 110 senger, rom for behandling, aktivitet og service, to dagsenter, kafeteria, administrasjon og ulike spesialrom. Her skal hjemmetjenestene ha sin base og bygget får eget produksjonskjøkken.

Miljøsertifisering

Helsehuset blir oppført som et FutureBuilt plusshus og skal produsere mer energi enn det forbruker. Helsehuset er derfor utstyrt med klimaskall, kuldebroer, solavskjerming og har et energibehov på passivhusnivå. I tillegg produseres energi gjennom energibrønner og kombinerte solcelle- og PVT-paneler.

Også uteområdene følger FNs bærekraftmål. Naturinngrepet i området er begrenset i størst mulig grad for å beskytte eksisterende natur, og det er lagt opp til en fornuftig infrastruktur med tre ulike tilkomster til helsehuset. 

Velferdsteknologi

I tillegg til å innfri flere miljøkrav, holder også velferdsteknologien på Hurum helsehus et svært høyt nivå. Dette skaper en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og omsorgspersonell samtidig som tjenesteytelseskostnadene reduseres. Helsehuset vil være et nøkkelfritt bygg og skal utrustes med aktive og passive alarmer samt adgangsstyring og mobilt vaktrom.

– Forlater noen områder de ikke skal bevege seg ut av, går vandrealarmen, forklarer Iver Fjæstad, prosjektleder i Asker kommune. Ved hjelp av stemmeaktivert alarm kan pleier prate med beboer via sitt håndholdte vaktrom.  

Brukerinvolvering

Brukerne har vært involvert i prosjektet helt fra start. I forkant av prosjektet ble det holdt en plan- og designkonkurranse der en jury bestående av prosjektleder, arkitekt, interiørarkitekt, renhold og virksomhetsleder valgte HENT som totalentreprenør.

Oppføringen startet i 2019, og ifølge prosjektleder Iver Fjæstad har prosessen vært god så langt.

– Vi har svært god brukerinvolvering, både fra pleiesiden og bygningsdriftsiden. Vi ønsker også å berømme naboene med tålmodigheten de viser oss. HENT gjør en fantastisk jobb både med kvalitet og HMS-arbeidet.