Et hjem i Asker

Hvor vi bor har mye å si for oss. Hvorfor vi bor akkurat der vi bor er noen ganger nøye overveid og planlagt, andre ganger mer tilfeldig.

Ordfører i Asker Lene Conradi
Ordfører ønsker oss en god høst og vinter! Foto: Elin Eike Worren

Alle som mottar Askermagasinet bor i Asker kommune, selv om vi kanskje kommer fra mange ulike steder – både innad i kommunen, fra andre steder i Norge eller fra andre land. Det er likevel hvor vi har hjemmet vårt, her og nå, som betyr mest i hverdagen. Det er godt å kjenne tilhørighet til nærmiljøet, nabolaget, gata vår – selv om vi også har venner, familie, aktiviteter og viktige fellesskap helt andre steder.

På side 21 til 26 forteller Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon om sin oppvekst på Skaugum; kongefamiliens eiendom her i Asker, og vi får også et innblikk i hva kronprinsfamilien verdsetter mest ved hjembygda si.

Kronprinsen har tidligere fremhevet frivilligkraften som en viktig faktor for det gode lokalmiljøet i Asker, og noe av det han setter pris på for seg og sin familie. Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det.

I ordførerhverdagen kommer jeg hver uke tett på mennesker som deler av tiden og energien sin, og gjør en innsats for andre, som for eksempel Karl Johan Andreassen – 68-åringen fra Katrineåsen – som vi kan lese om på side 28 i denne utgaven av Askermagasinet.

Frivilligheten kommer i et uendelig antall former, og grensen mellom frivillig arbeid, og det å være et engasjert eller raust medmenneske, er heller ikke alltid så lett å se – og kanskje gjør ikke det noe. Jeg tenker uansett på frivilligkraften som livskvalitet, og det å se seg selv som del av noe større – som for eksempel nabolaget der du bor.

Med ønske om en god høst og vinter i Asker!

Lene W. Conradi, ordfører i Asker