Hvordan skal vi utvikle Asker?

I oktober skal politikerne i Asker behandle kommuneplanens arealdel og legge planforslaget ut på høring. Så er det din tur til å si hva du mener om planen som regulerer alt fra strandsonen og bevaring av natur og kulturverdier, til bolig, næring og stedsutvikling.

Illustrasjon av utvikling i Asker
Foto: Illustrasjon: Hyperredink

Kommuneplanens arealdel omhandler hvordan arealene i kommunen skal brukes, og er dermed svært omfattende. Rådgiver Linn Tautra Grønseth har vært med i teamet som har ledet arbeidet med planen siden i fjor vår. Teamet har hentet inn uttalelser fra flere titalls av kommunens egne fagfolk, i tillegg til at de fikk inn over tre hundre innspill fra innbyggere, utbyggere og offentlige myndigheter i fjor sommer.

– Det har vært en veldig stor og viktig prosess, og den er ikke over ennå, forsikrer hun.

I disse dager forbereder Grønseth og resten av teamet seg på politisk behandling, før de skal oppdatere planen i tråd med det politikerne vedtar i oktober. Så skal planen ut på høring.

– Vi håper å få gode innspill fra innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner og myndigheter, forteller Grønseth.

– For å kunne gjøre en grundig prosess og sørge for at alle innspill blir tatt med, må alle som ønsker å si sin mening gjør det via et skjema på kommunens nettsider.

Viktig med innspill

En annen som setter stor pris på innbyggernes engasjement er direktør for samfunnsutvikling i Asker kommune, Per Morstad.

– Arealdelen berører hver enkelt av oss. For å kunne utvikle en kommuneplan som er til innbyggernes beste, er at det derfor helt avgjørende at innbyggerne engasjerer seg. Kommunen skal legge til rette for god medvirkning, men alle har et selvstendig ansvar for å bry seg. Jeg ser fram til en spennende og konstruktiv dialog med innbyggere fra hele kommunen i den videre prosessen, avslutter han.


TEKST: Aina Skoland ILLUSTRASJON: HyperRedink