Møt Askers nye personvernombud

1. august startet Eirin Oda Lauvset i stillingen som personvernombud i Asker kommune.

Personvernombud i Asker
Foto: Henrik Slipher

– En kommune sitter på store mengder informasjon. Det er viktig at denne informasjonen blir håndtert på en god og trygg måte. Dersom innbyggerne mister tillit til kommunen som forvalter, kan det gå utover demokratiet, forteller Lauvset, som tidligere jobbet i Datatilsynet.

Som personvernombud vil hun ha tre roller:

  1. være en rådgiver for kommunens ledelse når personvernregelverket skal etterleves, for eksempel ved anskaffelser av digitale løsninger
  2. være et ombud for de ansatte og svare på spørsmål om hvordan kommunen som arbeidsgiver behandler personopplysninger
  3. være et ombud for innbyggerne og svare på spørsmål om hvordan kommunen som forvaltningsorgan behandler personopplysninger

– Man kan ta kontakt med meg både på telefon og e-post om det er noe man lurer på. I tillegg jobber jeg med å finne gode møtepunkter, slik at jeg kan være mest mulig tilgjengelig både for kommunens innbyggere og ansatte. Jeg gleder meg til gode samtaler om personvern, sier Lauvset.

Hvordan kontakter du Eirin Oda Lauvset?

  • Ring henne på tlf.: 457 23 857
  • Send henne en e-post:

Tekst: Aina Skoland