Snart kommer Askers første ombrukssenter

Bruktbutikker, reparasjonstjenester og opplevelser under samme tak. Høres det ut som en god idé? Ombrukssenteret Omigjen skal åpne dørene våren 2022.

Mennesker i Askers første ombrukssenter
FINNER LØSNINGER: Leder i Asker næringsforening, Steinar Bustad, og Asker kommunes prosjektleder for ombrukssenteret, Anja Østerli, jobber sammen for å skape Askers første ombrukssenter. Her er de på besøk i ombruksbutikken Modus i Jørgensløkka 66. Foto: Torbjørn Tandberg

Bergans er en av flere aktører som vurderer å etablere seg på det nye ombrukssenteret Omigjen.

– Vi vet at vi må redusere forbruket vårt, og store, etablerte handelsaktører er viktige i det grønne skiftet. Et ombrukssenter gir muligheter for felles løsninger som gjør det enklere å snu seg i en bærekraftig retning, sier bærekraftsansvarlig i Bergans, Yngvill Ofstad.

Enklere hverdag

Våren 2021 vedtok politikerne i Asker å etablere et ombrukssenter i Asker nord, med en avdeling lenger sør i kommunen. Hensikten er å gjøre det enklere for askerbøringer å handle brukt, reparere, abonnere eller leie. Planen er å åpne dørene på Omigjen våren 2022. Nå jobbes det med å avklare lokaler og hvilke aktører, butikker og tjenester senteret skal huse.

– Du skal finne det meste av det du trenger, og vi håper det blir en møteplass som oppleves som hyggelig og levende. Matservering og kafé hører med, gjerne med kortreiste varer fra lokale leverandører, forteller prosjektleder Anja Østerli.

I tillegg til det fysiske senteret, planlegges det en digital oversikt over alle aktører i Asker som driver innen ombruk og reparasjon.

Mer ombruk gir mindre avfall

Bakgrunnen for ombrukssenteret er behovet for å redusere avfall og øke levetiden på ting som allerede er produsert. Kommunen har flere roller, både å sørge for mer ombruk av avfallet som leveres til gjenvinningsstasjonene, og å være en pådriver og tilrettelegger for næringsliv og frivillighet.

– Hver uke leveres tonnevis med avfall til kommunens gjenvinningsstasjoner. Mye har høy kvalitet og kan brukes om igjen. Det er blant annet møbler, leker, barneutstyr, hvitevarer, elektronikk, maling, sykler, fritidsutstyr og byggevarer. Bare innenfor små-elektronikk leveres det i snitt elleve tonn avfall hver uke til Follestad og Yggeset, forklarer Østerli og legger til:

– Som kommune må vi gjøre noe med dette. Vi må tenke nytt, og vi må tenke sammen med næringsaktører, frivilligheten og innbyggerne.

Nye næringsmuligheter og nytt fellesskap

Ideen er at varer levert på gjenvinningsstasjonen kan forvaltes og selges av små eller store næringsaktører, men det krever en helt annen drift og logistikk enn det som eksisterer i dag. Gjenvinningsstasjonene er ikke designet for ombruk i storskala.

– Ombrukssenteret kommer til å gi stordriftsfordeler som gjør det enklere for gründere og næringsaktører å drive lønnsomt innen ombruk og reparasjon. Vi vet at det er vanskelig å tjene penger på brukthandel. Ombruk krever en annen logistikk enn nysalg, fordi varer må sorteres, vaskes og kanskje repareres eller redesignes før salg. Felles lagerplass, reparasjonsløsninger, arealer for vask og sortering og kanskje personell vil kunne bli kostnadsbesparende, sier Østerli.

Ønsker innspill

Asker næringsforening er en viktig samarbeidspartner for Asker kommune.

– Vi vil bidra i omstillingen til en mer bærekraftig økonomi, og ombrukssenteret er et skritt i riktig retning. Og så er det viktig at det ikke etableres en konkurransesituasjon som fortrenger private aktører, men jeg tror vi finner balansen, sier leder i Asker næringsforening, Steinar Bustad.

I disse dager gjennomføres det en undersøkelse blant innbyggerne for å få innsikt i hva de ønsker seg på ombrukssenteret.

– Ombrukssenteret skal bli et attraktivt sted for innbyggerne. Det er det viktigste for å drive bærekraftig handel, avslutter Østerli.

TEKST: Christina Ek Reindal