Verdt å vite

Det finnes mange gode tilbud og tjenester for deg som bor i Asker kommune. Visste du for eksempel at Askerbibliotekene låner ut elsykler?

Illustrasjonsbilde
Foto: Adobe Stock

Visste du at Askerbibliotekene låner ut elsykler?

I Asker sentrum og på Tofte kan du låne en elsykkel i inntil tre dager. Kontakt biblioteket for å sjekke om det finnes ledige sykler, og husk legitimasjon og lånekort. I tillegg til sykkel får du med hjelm, lader og lås. Det er 18-års aldersgrense for lån av elsykkel. God tur og kjør forsiktig!

Digital hjelp til seniorer

For seniorer som synes det er vanskelig å bruke smarttelefon, nettbrett eller PC, er hjelpen bare en telefonsamtale unna. Vi tilbyr telefonveiledning, enten du vil lære å bruke nettbank, bestille legetime, kjøpe teaterbilletter eller starte videosamtale med familie og venner du kanskje ikke har sett på lenge. Prosjektet er et samarbeid mellom Asker kommune og Seniornett Asker, med støtte fra Helsedirektoratet.
Ring oss på telefon 940 26 316 tirsdag til torsdag fra kl. 11 til kl. 14 for å avtale tid.

Lyst på en bok å lese?

Asker kommune ønsker at flere skal tenke ombruk - det vil si å heller bytte eller låne, i stedet for å kaste eller kjøpe nytt. Derfor har kommunen plassert ut skap med gratis ombruksbøker på ulike steder i kommunen. Finn deg en bok du har lyst å lese eller ta med en bok til en venn!

Stort behov for støttekontakter

Støttekontakt er en tjeneste som kan gi barn, unge, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Støttekontaktoppdraget er vanligvis 3-4 timer per uke og brukes til ulike sosiale aktiviteter, som for eksempel gå på tur, kino eller café.

Ønsker du å bidra? Send oss en søknad via våre nettsider. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt på e-post: .

Hummeren trenger flere verneområder

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå, og til tross for strengere restriksjoner på fisket de senere årene, er det ikke tegn til at bestanden tar seg opp igjen. I kommunestyremøtet i mars ble det enstemmig vedtatt at Asker kommune søker Fiskeridirektoratet om etablering av et permanent fredningsområde for hummer fra Drøbaksjeteen til syd for Storskjær. Søknaden er nå til behandling hos Fiskeridirektoratet, og vi forventer endelig vedtak før hummerfisket starter 1. oktober.

Vi sjekker badevannskvaliteten

Gjennom sommersesongen tar vi jevnlig prøver av badevann på en rekke strender og ferskvann hvor det er populært å bade. Du kan følge med på vannkvaliteten på våre nettsider. Her finner du også oversikt over strender i Asker. Visste du at flere av våre strender har internasjonal miljøsertifisering Blått Flagg, som innebærer strenge krav til vannkvalitet, sikkerhet, service og miljø?

Gratis sommerkonserter på Hernestangen

Også i sommer byr Asker kommune på flere konserter for barn og unge på Hernestangens idylliske utescene. Vi ønsker at barn og unge skal få fine sommeropplevelser, og konsertene er blant flere gratisaktiviteter som kommunen arrangerer i sommermånedene. Ta med eget teppe, gjerne noe å spise, og ha det gøy på Hernestangen. Konsertrekken gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Programmet finner du på kommunens nettsider.

Tenk trafikksikkerhet – klipp hekken

Har du tenkt på at hekken din kan være med på å forårsake en ulykke? Mye kan skjule seg bak en hekk: et barn oppslukt av lek eller en møtende bil. Du som eier (eller bruker) en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen på eiendommen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter har god sikt. Reglene for trafikksikker vegetasjon finner du på Statens vegvesen sine nettsider.