Asker sentrum i utvikling

Asker sentrum er et område i stadig utvikling. Her er en oversikt over noe av det som vil skje av eiendomsutvikling på Trekanten og ellers i og rundt Asker sentrum de neste årene.

I midten av bildet er en hellelagt plass med en del mennesker, både gående over plassen og sittende rundt kafébord. Plassen er omkranset av bygninger med store vinduer på fasaden. I bakgrunnen av bildet ses en bred trapp.
TREKANTEN: Trekanten vil gjennomgå store endringer de neste årene. Trappa opp fra Karl Nilsens plass blir mindre bratt, og får utekafeer og butikker med inngang fra gatenivå. Foto: Lund & Slaatto

17.mai i år passerte innbyggertallet i Asker kommune 97.000. Innen år 2041 vil vi antakelig tippe 115.000. En voksende befolkning trenger en voksende bygningsmasse, både til boliger og næring. Asker sentrum er i regional plan for Oslo og Akershus pekt ut som en «regional by», og er dermed et av områdene som vil vokse og utvikles de neste årene. 

Nye Trekanten

På kommunestyremøtet i september ble reguleringsplanen for utvidelsen av Trekanten endelig godkjent, og byggestart er dermed rett rundt hjørnet.  
– Det har nå vært viktig for oss å åpne opp arealet for publikum, forteller kommuneplansjef i Asker kommune, Tor Arne Midtbø.
– Selve kjøpesenteret vil i hovedsak beholde dagens areal. Endringene vil først og fremst skje i øvre kvartal, der det i dag er helsehus og parkeringstak. Her kommer et hotell og et kontorbygg med 650 kontorplasser. Høyden på byggene, som vil være godt synlige i sentrumsbildet, har vært mye diskutert. Men Midtbø kan fortelle at den nå er satt til inntil fem etasjer mot Rådhusparken.  
– Husene vil være FutureBuilt-prosjekter, med fokus på bærekraft. Med trevirke som hovedmateriale i konstruksjonene, vil de dessuten få en noe smidigere anleggsperiode. 

Snillere trapp 

Hotellet vil ligge ned mot Asker kulturhus, noe som gir gode muligheter for samspill knyttet til kurs og konferanse.  
– I første etasje åpner vi opp mellom kjøpesenter og bibliotek innvendig. I tillegg vil hovedinngangen til Trekanten flyttes for å gi plass til en mye bedre trapp fra Karl Nilsens plass foran kjøpesenteret og opp mot rådhuset, forklarer Midtbø.

– Dette blir en viktig «strøksgate» i sentrum. Trappa får en snillere helning, og vil ha utekafeer og butikker med inngang fra gatenivå. På toppen planlegges et nytt torg, Rådhustorget. Det gjør at også parken rundt Rådhuset får en større betydning for sentrum.

Mye i startgropen 

Nye Trekanten forventes å stå ferdig mot slutten av 2025, men det er flere prosjekter på gang i Asker sentrum.

– Den gamle Sparebankgården er allerede under ombygging, og i Vinkelgården rett overfor politistasjonen, bygges parkeringsanlegget i første etasje om til kontorer for gründerverkstedet og kontorfellesskapet til Asker Næringsforening, AskersHus. Første byggetrinn av boligprosjektet Elvely på Føyka er godt i gang, og blir etterfulgt av et større kontorbygg mot elven.

– Elvely blir en ny liten bydel i sentrum med ny bro over Askerelven i forlengelsen av Torvveien, og et nytt torg sentralt i kvartalet, forklarer Midtbø.

Et høyt kontorbygg med store vinduer på fasaden, ligger sentralt i bildet. I forgrunnen er en gangbro over en elv.
Et nytt kontorbygg vil reise seg på Elvely i regi av AVA Eiendom de neste årene. ILLUSTRASJON: A-Lab arkitekter 

Levende prosjekter

I umiddelbar nærhet til sentrum bygges det fortsatt på Høn og Landås, i tillegg til de kommende prosjektene Perlen og Fusdalsskogen. Området rundt Erteløkka og nedover langs E18, vil dessuten gjennomgå store endringer i de kommende årene. Felles for alle prosjektene som nå jobbes med i og rundt Asker sentrum, vil være levende uteområder og møteplasser med både handel og servering.

Fremtidens trafikk 

Med utbygging kommer også spørsmål om trafikkavvikling.  
– Vi har gjort vesentlige bedringer med veien over Føyka, og kollektivfelt oppover Drammensveien, og jobber kontinuerlig med å bedre trafikkavvikling i sentrumsområdet. Det største problemet her er imidlertid at «ringveien» rundt sentrum også er matingsvei til E18. I forbindelse med ny E18 vil vi endre trafikksystemet rundt sentrum og ivareta alle trafikantgrupper på en helt annen måte.

Nå er heldigvis den store anleggsvirksomheten inne i selve sentrumskjernen i ferd med å avsluttes, med ferdigstillelsen av Wesselkvartalet og Sentrumsgården, men det er ingen tvil om at det fortsatt vil skje mye i og rundt Asker sentrum de neste fem til åtte årene, slår Midtbø fast.

Tekst: Aina Skoland