Godt samspill på Trilobitten

Fleksibilitet og trygge voksne som tuner seg inn på barna, fører til livsglede, lærelyst og mestring på Trilobitten, den nyåpnede spesialavdelingen på Sydskogen skole.

En kvinnelig lærer sitter ved et rundt bord, en gutt står ved siden av. Sammen legger de et puslespill i tre med bilde av sjørøvere på. Begge er konsentrert, men smiler.
NY AVDELING: Avdelingsleder Katrine Anne B. Svensen forteller entusiastisk om grupperom tilpasset elevenes behov, et sanserom, tre store klasserom, kjøkken og et eget SFO-område. Her legger hun puslespill sammen med Leo. Foto: Elin Eike Worren

Rungende latter høres i gangen på Trilobitten, den fjerde spesialavdelingen for barneskoleelever i Asker. Fem barn startet her da avdelingen åpnet i august.

– Det tilrettelegges godt for hver enkelt elev. Barna blir sett og hørt her på Trilobitten, sier Runar André Nordahl.

Han er far til Leo André Nordahl (6) som var skolestarter i august. Leo følger med på pappa som prater med Askermagasinet en bitteliten stund – før han løper mot bestevenninnen sin, Maria (6).

Lærlingen ble med

De to vennene, Leo og Maria, gikk tidligere sammen på spesialavdelingen Regnbuen, i Bleikerfaret barnehage på Bleiker. Barne- og ungdomsarbeiderlærling Maria Evensen, som startet læretiden i Leo og Marias barnehage, fullfører nå læretiden sin ved Trilobitten.

– Vi opplever at det har vært en god overgang fra barnehage til skole. Og det at Leo har en venn som også begynte her, samt en voksen han kjenner godt, har vært helt fantastisk, sier Nordahl og smiler varmt.

Kjempeheldige! 

Leo er nonverbal og har forstyrrelser innenfor autismespekteret. Mor Heidi Pareliussen verdsetter at det legges opp til at sønnen skal få en trygg, god og tilrettelagt skolehverdag tilpasset dagsform og læreevne.

– Vi bor i Hyggen – og er veldig glade for det nye tilbudet ved Sydskogen skole. Om ikke denne avdelingen hadde åpnet nå, ville skoleveien blitt lang. Vi har vært kjempeheldige, som har, og har hatt, så fantastiske mennesker rundt Leo, sier hun.

Far står på huk og ser sønnen inn i øynene. Begge to ler. Skolegården i bakgrunnen.
FORNØYDE: Pappa Runar André Nordahl roser oppstarten Leo har hatt ved Sydskogen skole. – De voksne på Trilobitten er dyktige til å tune seg inn på barna, sier han. Foto: Elin Eike Worren 

 

Tuner seg inn på barna

Foreldrene opplever at sønnen trives godt.

– De voksne på Trilobitten er dyktige til å tune seg inn på barna. De kjenner barna og reaksjonene deres godt, sier Nordahl.

Elevene har en-til-en oppfølging, og Nordahl og Pareliussen ser et ekte og glødende engasjement hos de ansatte.

– De har erfaring fra liknende arbeidssteder, og man merker at de trives og vil jobbe her, sier Nordahl.

15-20 elever 

Avdelingsleder Katrine Anne B. Svensen sier at deres fokus er å skape forutsigbarhet og trygghet for elevene.

– Vi har grupperom tilpasset elevenes behov, et sanserom, tre store klasserom, kjøkken og et eget SFO-område, sier hun entusiastisk.

Trilobitten er den første spesialavdelingen i søndre Asker og vil kunne ha kapasitet til å ta imot 15-20 elever.

– Vi som jobber her har fått muligheten til å være med på utformingen fra starten. Vi har også besøkt de andre spesialavdelingene i Asker og fått inspirasjon derfra, sier Svensen.

Inkludering

Elevene har tilhørighet i sin egen klasse og ved Trilobitten jobbes det med inkludering og integrering i ordinær skole.

– Vi får også besøk av klasser fra ordinærskolen som kommer og spiser lunsj med oss. Elevene tilhører dessuten hver sin faddergruppe. Her ser vi at de blir godt ivaretatt og inkludert i lek og sosialt samspill, sier Svensen.

Lærling med to barn ute i skolegården. Hun har et av barna hengende rundt halsen, mens det andre holder henne i hånda. Alle tre smiler.
TRYGT: For Leo og Maria ble skolestart på Trilobitten ekstra trygg da de møtte igjen lærling Maria Evensen de kjente fra barnehagen. Foto: Elin Eike Worren  

 

Stolt skolesjef

Skolesjef i Asker, Terje Larsen, takker Sydskogen skole for fleksibilitet og solid faglig planlegging.

– Det er en fordel at spesialavdelingene er en del av nærskolen – og at elevene får mulighet til også å være i ordinære klasser, sier han.

Larsen opplever at Trilobitten allerede fungerer godt.

– Noen elever og familier fra søndre Asker har tidligere hatt skoleplass i Drammen. Nå er vi glade for å kunne gi et godt faglig skoletilbud til noen av dem som trenger det mest, også i vår kommune, sier Larsen.

Tekst: Kjersti Salvesen